Quyết định số: 1280/QĐ-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tân Phú Long của Công ty Cổ phần điện máy Phú Long.

Quyết định số: 1280/QĐ-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tân Phú Long của Công ty Cổ phần điện máy Phú Long.

Tải file Quyết định số 1280 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...