Quyết định số 1316/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú yên: quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời xuân Thọ 2 của Công ty cổ phần Quang điện Phú Khánh.

Quyết định số 1316/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú yên: quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời xuân Thọ 2 của Công ty cổ phần Quang điện Phú Khánh.

Tải file Quyết định số 1316 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...