Quyết định số 1317/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 của Công ty Cổ phần Quang điện Phú Khánh

Quyết định số 1317/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 của Công ty Cổ phần Quang điện Phú Khánh.

Tải file Quyết định số 1317 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...