Quyết định số 1335/QĐ-UBND, ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Dịch vụ Nhà hàng Hoài Nhân.

Quyết định số: 1335/QĐ-UBND, ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Dịch vụ Nhà hàng Hoài Nhân.

Tải file Quyết định số 1335 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...