Quyết định số: 1346/QĐ-UBND, ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Long.

Quyết định số: 1346/QĐ-UBND, ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Long.

Tải file Quyết định số 1346 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...