Quyết định số: 1365/QĐ-UBND, ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Thành Công Danh.

Quyết định số: 1365/QĐ-UBND, ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Thành Công Danh.

Tải file Quyết định số 1365 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...