Quyết định số: 1430/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Xăng dầu Tâm Thành Đạt.

Quyết định số: 1430/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Xăng dầu Tâm Thành Đạt.

Tải file Quyết định số 1430 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...