Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tình Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trạm cân nông sản Ngọc Linh của Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Linh.

Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tình Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trạm cân nông sản Ngọc Linh của Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Linh.

Tải file Quyết định số 1431 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...