Quyết định số: 1432/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng cửa hàng xăng dầu Kim Tiến của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Thị Kim Tiến.

Quyết định số: 1432/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng cửa hàng xăng dầu Kim Tiến của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Thị Kim Tiến.

Tải file Quyết định số 1432 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...