Quyết định số: 1638/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Thịnh Long - AAA Phú Yên của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Thịnh Long Phú Yên

Quyết định số: 1638/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Thịnh Long - AAA Phú Yên của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Thịnh Long Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1638 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...