Quyết định số: 1763/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu Sơn Long của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Quyết định số: 1763/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu Sơn Long của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1763 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...