Quyết định số: 1804/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Khu du lịch sinh thái Bãi Rạng của Công ty TNHH Anh Châu

Quyết định số: 1804/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Khu du lịch sinh thái Bãi Rạng của Công ty TNHH Anh Châu.

Tải file Quyết định số 1804 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...