Quyết định số: 1544/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBNd tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Khu nghỉ dưỡng GOLDEN LEAf RESORT của Công ty TNHH Anh Cường Phú Yên.

Quyết định số: 1544/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBNd tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Khu nghỉ dưỡng GOLDEN LEAf RESORT của Công ty TNHH Anh Cường Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1544 tại: Đây

Quyết định số: 1559/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng dứa nghiên liệu tập trung của công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thảo Nguyên.

Quyết định số: 1559/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng dứa nghiên liệu tập trung của công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thảo Nguyên.

Tải file Quyết định số 1559 tại: Đây

Quyết định số: 1558/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Xuân Bình của Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên – Công ty Xăng dầu Phú Khánh.

Quyết định số: 1558/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Xuân Bình của Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên – Công ty Xăng dầu Phú Khánh.

Tải file Quyết định số 1558 tại: Đây

Quyết định số: 1557/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm trưng bày giới thiệu thiết bị nông, ngư nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Hồng Khang.

Quyết định số: 1557/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm trưng bày giới thiệu thiết bị nông, ngư nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Hồng Khang.

Tải file Quyết định số 1557 tại: Đây

Quyết định số: 1482/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bể bơi Hà Mai của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hà Mai.

Quyết định số: 1482/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bể bơi Hà Mai của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hà Mai.

Tải file Quyết định số 1482 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...