Quyết định số: 371/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch Hòa lợi của Công ty TNHH MTV Tân Khánh.

Quyết định số: 371/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch Hòa lợi của Công ty TNHH MTV Tân Khánh.

Tải file Quyết định số 371 tại: Đây

Quyết định số: 362/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại Bò sữa Vinamilk của Công ty TNHH Một thành viên Bò Sữa Việt Nam.

Quyết định số: 362/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại Bò sữa Vinamilk của Công ty TNHH Một thành viên Bò Sữa Việt Nam.

Tải file Quyết định số 362 tại: Đây

Quyết định số: 223/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch vui chơi nghỉ dưỡng Seaside Resorts của Cty TNHH Thương mại- Dịch vụ Quy Nhơn đẹp Phú Yên

Quyết định số: 223/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch vui chơi nghỉ dưỡng Seaside Resorts của Cty TNHH Thương mại- Dịch vụ Quy Nhơn đẹp Phú Yên.

Tải file Quyết định số 223 tại: Đây

Quyết định số: 222/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư: Khu nghỉ dưỡng cao cấp SaLa Phú Yên của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Phú Kim

Quyết định số: 222/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư: Khu nghỉ dưỡng cao cấp SaLa Phú Yên của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Phú Kim.

Tải file quyết định số 222 tại: Đây

Quyết định số: 192/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Vịnh Hòa Emeral Bay Resort của Liên doanh Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí và Công ty TNHH Đầu tư và giải pháp Thương mại Nam Anh

Quyết định số: 192/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Vịnh Hòa Emeral Bay Resort của Liên doanh Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí và Công ty TNHH Đầu tư và giải pháp Thương mại Nam Anh

Tải file quyết định số 192 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn