Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét khai thông hạ lưu và cửa biển sông Bàn Thạch

Ngày 22/4, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét khai thông hạ lưu và cửa biển sông Bàn Thạch, xã Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa.

songbanthachphuyen

Ảnh minh họa

Sotnmtphuyen.gov.vn