Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tình Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trạm cân nông sản Ngọc Linh của Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Linh.

Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tình Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trạm cân nông sản Ngọc Linh của Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Linh.

Tải file Quyết định số 1431 tại: Đây

Quyết định số: 1430/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Xăng dầu Tâm Thành Đạt.

Quyết định số: 1430/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Xăng dầu Tâm Thành Đạt.

Tải file Quyết định số 1430 tại: Đây

Quyết định số: 1365/QĐ-UBND, ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Thành Công Danh.

Quyết định số: 1365/QĐ-UBND, ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Thành Công Danh.

Tải file Quyết định số 1365 tại: Đây

Quyết định số: 1346/QĐ-UBND, ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Long.

Quyết định số: 1346/QĐ-UBND, ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Long.

Tải file Quyết định số 1346 tại: Đây

Quyết định số 1335/QĐ-UBND, ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Dịch vụ Nhà hàng Hoài Nhân.

Quyết định số: 1335/QĐ-UBND, ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Dịch vụ Nhà hàng Hoài Nhân.

Tải file Quyết định số 1335 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...