Quyết định số: 1474/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Mở rộng khu vực khai thác đá GABRO, DIORIT và nâng công suất nhà máy chế biến đá ốp lát hiện có của Công ty sản xuất đá Granit- Trách nhiệm

Quyết định số: 1474/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Mở rộng khu vực khai thác đá GABRO, DIORIT và nâng công suất nhà máy chế biến đá ốp lát hiện có của Công ty sản xuất đá Granit- Trách nhiệm hữu hạn.

Tải file Quyết định số 1474 tại: Đây

Quyết định số: 1450/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch Biển Hòa Thạnh Resort của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Trường Phúc, Công ty Thương mại Nam Phú và Cty quảng Lợi .

Quyết định số: 1450/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch Biển Hòa Thạnh Resort của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Trường Phúc, Công ty Thương mại Nam Phú và Cty quảng Lợi .

Tải file Quyết định số 1450 tại: Đây

Quyết định số: 1432/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng cửa hàng xăng dầu Kim Tiến của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Thị Kim Tiến.

Quyết định số: 1432/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng cửa hàng xăng dầu Kim Tiến của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Thị Kim Tiến.

Tải file Quyết định số 1432 tại: Đây

Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tình Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trạm cân nông sản Ngọc Linh của Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Linh.

Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tình Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trạm cân nông sản Ngọc Linh của Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Linh.

Tải file Quyết định số 1431 tại: Đây

Quyết định số: 1430/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Xăng dầu Tâm Thành Đạt.

Quyết định số: 1430/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Xăng dầu Tâm Thành Đạt.

Tải file Quyết định số 1430 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...