Quyết định số: 1365/QĐ-UBND, ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Thành Công Danh.

Quyết định số: 1365/QĐ-UBND, ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Thành Công Danh.

Tải file Quyết định số 1365 tại: Đây

Quyết định số: 1346/QĐ-UBND, ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Long.

Quyết định số: 1346/QĐ-UBND, ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Long.

Tải file Quyết định số 1346 tại: Đây

Quyết định số 1335/QĐ-UBND, ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Dịch vụ Nhà hàng Hoài Nhân.

Quyết định số: 1335/QĐ-UBND, ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty TNHH Dịch vụ Nhà hàng Hoài Nhân.

Tải file Quyết định số 1335 tại: Đây

Quyết định số 1317/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 của Công ty Cổ phần Quang điện Phú Khánh

Quyết định số 1317/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 của Công ty Cổ phần Quang điện Phú Khánh.

Tải file Quyết định số 1317 tại: Đây

Quyết định số 1316/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú yên: quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời xuân Thọ 2 của Công ty cổ phần Quang điện Phú Khánh.

Quyết định số 1316/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú yên: quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời xuân Thọ 2 của Công ty cổ phần Quang điện Phú Khánh.

Tải file Quyết định số 1316 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...