Quyết định số: 2111/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú yên của Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên.

Quyết định số: 2111/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú yên của Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên.

Tải file quyết định số 2111 tại: Đây

Quyết định số: 2038/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu thể dục thể thao Gold của Công ty TNHH Thái Bình Thy.

Quyết định số: 2038/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu thể dục thể thao Gold của Công ty TNHH Thái Bình Thy.

Tải file Quyết định số 2038 tại: Đây

Quyết định số: 2037/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Siêu thị An Thịnh Phát của Công ty TNHH Xây dưng và trang trí nội thất Phú Hội.

Quyết định số: 2037/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Siêu thị An Thịnh Phát của Công ty TNHH Xây dưng và trang trí nội thất Phú Hội.

Tải file quyết định số 2037 tại: Đây

Quyết định số: 2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Xây dựng trạm thực nghiệm cao su và vườn cao su chất lượng cao của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam.

Quyết định số: 2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Xây dựng trạm thực nghiệm cao su và vườn cao su chất lượng cao của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam.

Tải file Quyết định số 2017 tại: Đây

Quyết định số: 2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty Cổ phần Thời trang Thiên Quang.

Quyết định số: 2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty Cổ phần Thời trang Thiên Quang.

Tải file quyết định số 2011 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.