Quyết định số 1317/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 của Công ty Cổ phần Quang điện Phú Khánh

Quyết định số 1317/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 của Công ty Cổ phần Quang điện Phú Khánh.

Tải file Quyết định số 1317 tại: Đây

Quyết định số 1316/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú yên: quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời xuân Thọ 2 của Công ty cổ phần Quang điện Phú Khánh.

Quyết định số 1316/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Phú yên: quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy điện mặt trời xuân Thọ 2 của Công ty cổ phần Quang điện Phú Khánh.

Tải file Quyết định số 1316 tại: Đây

Quyết định số: 1280/QĐ-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tân Phú Long của Công ty Cổ phần điện máy Phú Long.

Quyết định số: 1280/QĐ-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tân Phú Long của Công ty Cổ phần điện máy Phú Long.

Tải file Quyết định số 1280 tại: Đây

Quyết định số: 1223/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái AH MOON WALK RESORT của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vũ Phong.

Quyết định số: 1223/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái AH MOON WALK RESORT của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vũ Phong.

Tải file Quyết định số 1223 tại: Đây

Quyết định số: 1224/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án Vịnh Hòa Bay Emerald Bay Resort.

Quyết định số: 1224/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án Vịnh Hòa Bay Emerald Bay Resort.

Tải file Quyết định số 1224 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...