Quyết định số: 1207/QĐ-UBND, ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH MTV Trường Hải Phú Yên.

Quyết định số: 1207/QĐ-UBND, ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH MTV Trường Hải Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1207 tại: Đây

Quyết định số: 1194/QĐ-UBND, ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trạm dừng nghỉ Đông Nguyệt của Doanh nghiệp tư nhân Đông Nguyệt.

Quyết định số: 1194/QĐ-UBND, ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trạm dừng nghỉ Đông Nguyệt của Doanh nghiệp tư nhân Đông Nguyệt.

Tải file Quyết định số 1194 tại: Đây

Quyết định số: 1189/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Cty TNHH An Minh Khang.

Quyết định số: 1189/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Cty TNHH An Minh Khang.

Tải file Quyết định số 1189 tại: Đây

Quyết định số: 1184/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: trồng rừng tại xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên.

Quyết định số: 1184/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: trồng rừng tại xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên.

Tải file quyết định số 1184 tại: Đây

Quyết định số: 1140/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng rừng sản xuất tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa của Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm.

Quyết định số: 1140/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng rừng sản xuất tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa của Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm.

Tải file quyết định số 1140 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...