Quyết định số: 2485/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư ( điều chỉnh) dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phú Yên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu dược Phú Yên

Quyết định số: 2485/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư ( điều chỉnh) dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phú Yên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu dược Phú Yên.

Tải file quyết định số 2485 tại: Đây

Quyết định số: 2388/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc.

Quyết định số: 2388/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc.

Tải file quyết định số 2388 tại: Đây

Quyết định số: 2361/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 cua UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh): Chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm sản xuất hàng may mặc Phong Phú-Phú Yên của Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên.

Quyết định số: 2361/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 cua UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Trung tâm sản xuất hàng may mặc Phong Phú-Phú Yên của Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên.

Tải file quyết định số 2361 tại: Đây

Quyết định số: 2379/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 cua UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường An Thọ của Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Quyết định số: 2379/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 cua UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường An Thọ của Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Tải file quyết định số 2379 tại: Đây

Quyết định số: 2306/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án; Nhà hàng hải sản tươi sống Hòa An của công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Hoài Nhân.

Quyết định số: 2306/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án; Nhà hàng hải sản tươi sống Hòa An của công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Hoài Nhân.

Tải file Quyết định số 2306 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn