Quyết định số: 1280/QĐ-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tân Phú Long của Công ty Cổ phần điện máy Phú Long.

Quyết định số: 1280/QĐ-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tân Phú Long của Công ty Cổ phần điện máy Phú Long.

Tải file Quyết định số 1280 tại: Đây

Quyết định số: 1223/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái AH MOON WALK RESORT của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vũ Phong.

Quyết định số: 1223/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái AH MOON WALK RESORT của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vũ Phong.

Tải file Quyết định số 1223 tại: Đây

Quyết định số: 1224/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án Vịnh Hòa Bay Emerald Bay Resort.

Quyết định số: 1224/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án Vịnh Hòa Bay Emerald Bay Resort.

Tải file Quyết định số 1224 tại: Đây

Quyết định số: 1207/QĐ-UBND, ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH MTV Trường Hải Phú Yên.

Quyết định số: 1207/QĐ-UBND, ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH MTV Trường Hải Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1207 tại: Đây

Quyết định số: 1194/QĐ-UBND, ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trạm dừng nghỉ Đông Nguyệt của Doanh nghiệp tư nhân Đông Nguyệt.

Quyết định số: 1194/QĐ-UBND, ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trạm dừng nghỉ Đông Nguyệt của Doanh nghiệp tư nhân Đông Nguyệt.

Tải file Quyết định số 1194 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...