Quyết định số: 625/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xưởng ép Bành giấy Carton đã qua sử dụng của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhuận Tiến

Quyết định số: 625/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xưởng ép Bành giấy Carton đã qua sử dụng của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhuận Tiến.

Tải file Quyết định số 625 tại: Đây

Quyết định số: 556/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Bắc cầu Bàn Thạch (Bầu Hà) của Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Huy Thiên Phúc

Quyết định số: 556/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Bắc cầu Bàn Thạch (Bầu Hà) của Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Huy Thiên Phúc

Tải file Quyết định số 556 tại: Đây

Quyết định số: 548/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm Hội nghị- tiệc cưới Quân Thủy Tiên của Công ty TNHH Nhà hàng Quân Thủy Tiên.

Quyết định số: 548/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm Hội nghị- tiệc cưới Quân Thủy Tiên của Công ty TNHH Nhà hàng Quân Thủy Tiên.

Tải file quyết định số 548 tại: Đây

Quyết định số: 517/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khu đô thị cao cấp vườn Phượng Hoàng của Công ty TNHH Bất động sản Irbland

Quyết định số: 517/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khu đô thị cao cấp vườn Phượng Hoàng của Công ty TNHH Bất động sản Irbland.

Tải file quyết định số 517 tại: Đây

Quyết định số: 506/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa, công suất 28.000M3/NGĐ của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên

Quyết định số: 506/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa, công suất 28.000M3/NGĐ của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên.

Tải file Quyết định số 506 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn