Quyết định số: 1189/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Cty TNHH An Minh Khang.

Quyết định số: 1189/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Cty TNHH An Minh Khang.

Tải file Quyết định số 1189 tại: Đây

Quyết định số: 1184/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: trồng rừng tại xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên.

Quyết định số: 1184/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: trồng rừng tại xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên.

Tải file quyết định số 1184 tại: Đây

Quyết định số: 1140/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng rừng sản xuất tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa của Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm.

Quyết định số: 1140/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng rừng sản xuất tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa của Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm.

Tải file quyết định số 1140 tại: Đây

Quyết định số: 1114/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Phú yên: quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty Cổ phần Phân bón Hóa Mỹ.

Quyết định số: 1114/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Phú yên: quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của Công ty Cổ phần Phân bón Hóa Mỹ.

Tải file quyết định số 1114 tại: Đây

Quyết định số: 1080/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư ( điều chỉnh) của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Yên.

Quyết định số: 1080/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư ( điều chỉnh) của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Yên.

Tải file quyết định số 1080 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...