Quyết định số: 2173/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án của Công ty Cổ phần 30-4.

Quyết định số: 2173/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án của Công ty Cổ phần 30-4.

Tải file quyết định số 2173 tại: Đây

Quyết định số: 2165/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy chế biến Dăm gỗ Vân Hòa của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Phú Yên

Quyết định số: 2165/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy chế biến Dăm gỗ Vân Hòa của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Phú Yên.

Tải file Quyết định số 2165 tại: Đây

Quyết định số: 2157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Hùng Vương-Lý Nam Đế của Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên-Công ty xăng dầu Phú Khánh.

Quyết định số: 2157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Hùng Vương-Lý Nam Đế của Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên-Công ty xăng dầu Phú Khánh.

Tải file quyết định số 2157 tại: Đây

Quyết định số: 2099/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy chế biến đá Grannit ốplát của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tú Mai.

Quyết định số: 2099/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy chế biến đá Grannit ốplát của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tú Mai.

Tải file quyết định số 2099 tại: Đây

Quyết định số: 2095/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh tên nhà đầu tư.

Quyết định số: 2095/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh tên nhà đầu tư.

Tải file quyết định số 2095 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn