Quyết định số: 222/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư: Khu nghỉ dưỡng cao cấp SaLa Phú Yên của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Phú Kim

Quyết định số: 222/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư: Khu nghỉ dưỡng cao cấp SaLa Phú Yên của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Phú Kim.

Tải file quyết định số 222 tại: Đây

Quyết định số: 192/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Vịnh Hòa Emeral Bay Resort của Liên doanh Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí và Công ty TNHH Đầu tư và giải pháp Thương mại Nam Anh

Quyết định số: 192/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Vịnh Hòa Emeral Bay Resort của Liên doanh Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí và Công ty TNHH Đầu tư và giải pháp Thương mại Nam Anh

Tải file quyết định số 192 tại: Đây

Quyết định số: 130/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Trị II của HTX Dịch vụ, Nông nghiệp Hòa Trị II.

Quyết định số: 130/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Trị II của HTX Dịch vụ, Nông nghiệp Hòa Trị II.

Tải file Quyết định số 130 tại: Đây

Quyết định số: 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi Colike Phú Yên của Công ty Cổ phần Bò giống Công nghệ cao Colike Phú Yên

Quyết định số: 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi Colike Phú Yên của Công ty Cổ phần Bò giống Công nghệ cao Colike Phú Yên.

Tải file quyết định số 32 tại: Đây

Quyết định số: 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh): Trồng rừng sản xuất; khoanh nuôi; bảo vệ rừng; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ lâm sinh

Quyết định số: 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh): Trồng rừng sản xuất; khoanh nuôi; bảo vệ rừng; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ lâm sinh.

Tải file Quyết định số 03 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn