Quyết định số: 996/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Phú yên: Quyết định chủ trương ) điều chỉnh) khu du lịch thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Xây dựng-Dịch vụ và Thương mại Hoàng Long

Quyết định số: 996/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Phú yên: Quyết định chủ trương ) điều chỉnh) khu du lịch thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Xây dựng-Dịch vụ và Thương mại Hoàng Long.

Tải file quyết định số 996 tại: Đây

Quyết định số: 850/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Đồng Xuân của Công ty TNHH Việt Tân Lợi.

Quyết định số: 850/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Đồng Xuân của Công ty TNHH Việt Tân Lợi.

Tải file Quyết định số 850 tại: Đây

Quyết định số: 978/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án của Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thức ăn gia súc Phú Yên.

Quyết định số: 978/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án của Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thức ăn gia súc Phú Yên.

Tải file quyết định số 978 tại: Đây

Quyết định số: 955/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Trang trại nuôi Heo công nghệ cao của Công ty Cổ phần I.D.P

Quyết định số: 955/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Trang trại nuôi Heo công nghệ cao của Công ty Cổ phần I.D.P.

Tải file Quyết định số 955 tại: Đây

Quyết định số: 947/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Europlast của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Europlast Phú Yên

Quyết định số: 947/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Europlast của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Europlast Phú Yên.

Tải file Quyết định số 947 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...