Quyết định số: 1266/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên : Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Di dời khu chế biến đá VLXD thông thường và sản xuất BêTông nhựa nóng của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Yên.

Quyết định số: 1266/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên : Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Di dời khu chế biến đá VLXD thông thường và sản xuất BêTông nhựa nóng của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phú Yên.

Tải file quyết định số 1266 tại: Đây

Quyết định số: 1196/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND Tỉnh Phú Yên: Quyết định điều chỉnh chủ trương dự án

Quyết định số: 1196/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND Tỉnh Phú Yên: Quyết định điều chỉnh chủ trương dự án

Tải file quyết định số 1196 tại: Đây

Quyết định số: 1098/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Vịnh Hòa Emerald Bay Resort

Quyết định số: 1098/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Vịnh Hòa Emerald Bay Resor.

Tải file quyết định số 1098 tại: Đây

Quyết định số: 1100/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi 2.400 Heo thịt của Hộ kinh doanh Võ Văn Tùng.

Quyết định số: 1100/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi 2.400 Heo thịt của Hộ kinh doanh Võ Văn Tùng.

Tải file Quyết định số 1100 tại: Đây

Quyết định số: 1088/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khu phức hợp Du lịch biển và Công viên nước Long Thủy Tuy Hòa của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Liên Thành.

Quyết định số: 1088/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khu phức hợp Du lịch biển và Công viên nước Long Thủy Tuy Hòa của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Liên Thành.

Tải file quyết định số 1088 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.