Quyết định số: 955/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Trang trại nuôi Heo công nghệ cao của Công ty Cổ phần I.D.P

Quyết định số: 955/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Trang trại nuôi Heo công nghệ cao của Công ty Cổ phần I.D.P.

Tải file Quyết định số 955 tại: Đây

Quyết định số: 947/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Europlast của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Europlast Phú Yên

Quyết định số: 947/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Europlast của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Europlast Phú Yên.

Tải file Quyết định số 947 tại: Đây

Quyết định số: 946/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội của Công ty Cổ phần TTP Phú Yên.

Quyết định số: 946/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội của Công ty Cổ phần TTP Phú Yên.

Tải file Quyết định số 946 tại: Đây

Quyết định số: 941/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Suối Trai của ông ty TNHH Hiền Đệ

Quyết định số: 941/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Suối Trai của ông ty TNHH Hiền Đệ

Tải file Quyết định số 941 tại: Đây

Quyết định số: 933/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Đầu tư khu chế biến vật liệu và trạm trộn nhựa nóng của Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Quyết định số: 933/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Đầu tư khu chế biến vật liệu và trạm trộn nhựa nóng của Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Tải file Quyết định số 933 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...