Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy sản xuất phân bón Ba Cây xanh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hoàng Hà

Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Nhà máy sản xuất phân bón Ba Cây xanh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hoàng Hà.

Tải file quyết định số 02 tại: Đây

Quyết định số: 2544/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư ( điều chỉnh) dự án: Thủy điện Sơn Giang của Công ty Cổ phần Điện Sơn Giang

Quyết định số: 2544/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư ( điều chỉnh) dự án: Thủy điện Sơn Giang của Công ty Cổ phần Điện Sơn Giang.

Tải file Quyết định số 2544 tại: Đây

Quyết định số: 2539/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Vùng nghiên liệu cho Bò sữa tại tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thức ăn gia súc Phú Yên.

Quyết định số: 2539/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Vùng nghiên liệu cho Bò sữa tại tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thức ăn gia súc Phú Yên

Tải file quyết định số 2539 tại: Đây

Quyết định số: 2507/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở sản xuất gạch không nung Hiếu Duyên của Hộ kinh doanh Bùi Văn Hiếu

Quyết định số: 2507/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở sản xuất gạch không nung Hiếu Duyên của Hộ kinh doanh Bùi Văn Hiếu.

Tải file Quyết định số 2507 tại: Đây

Quyết định số: 2490/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tổ hợp Khách sạn, Resort Việt Mỹ A&V của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V.

Quyết định số: 2490/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tổ hợp Khách sạn, Resort Việt Mỹ A&V của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V.

Tải file quyết định số 2490 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn