Quyết định số: 946/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội của Công ty Cổ phần TTP Phú Yên.

Quyết định số: 946/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội của Công ty Cổ phần TTP Phú Yên.

Tải file Quyết định số 946 tại: Đây

Quyết định số: 941/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Suối Trai của ông ty TNHH Hiền Đệ

Quyết định số: 941/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Suối Trai của ông ty TNHH Hiền Đệ

Tải file Quyết định số 941 tại: Đây

Quyết định số: 933/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Đầu tư khu chế biến vật liệu và trạm trộn nhựa nóng của Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Quyết định số: 933/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Đầu tư khu chế biến vật liệu và trạm trộn nhựa nóng của Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Tải file Quyết định số 933 tại: Đây

Quyết định số: 889/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng xăng dầu và Dịch vụ Hòa Tân Tây của HTX Nông nghiệp kinh doanh Dịch vụ Hòa Tân Tây

Quyết định số: 889/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng xăng dầu và Dịch vụ Hòa Tân Tây của HTX Nông nghiệp kinh doanh Dịch vụ Hòa Tân Tây.

Tải file Quyết định số 889 tại: Đây

Quyết định số: 824/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Trung tâm Thương mại dịch vụ Showroom ô tô khách sạn và văn phòng cho thuê Dũng Tiến của Công ty TNHH Thương mại Ô tô Dũng Tiến.

Quyết định số: 824/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Trung tâm Thương mại dịch vụ Showroom ô tô khách sạn và văn phòng cho thuê Dũng Tiến của Công ty TNHH Thương mại Ô tô Dũng Tiến.

Tải file Quyết định số 824 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...