Quyết định số: 1804/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Khu du lịch sinh thái Bãi Rạng của Công ty TNHH Anh Châu

Quyết định số: 1804/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Khu du lịch sinh thái Bãi Rạng của Công ty TNHH Anh Châu.

Tải file Quyết định số 1804 tại: Đây

Quyết định số: 1799/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới và khách sạn Cenviea của Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Nghinh Phúc và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tư Phát Lộc

Quyết định số: 1799/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới và khách sạn Cenviea của Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Nghinh Phúc và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tư Phát Lộc.

Tải file quyết định số 1799 tại: Đây

Quyết định số: 1763/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu Sơn Long của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Quyết định số: 1763/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu Sơn Long của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1763 tại: Đây

Quyết định số: 1638/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Thịnh Long - AAA Phú Yên của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Thịnh Long Phú Yên

Quyết định số: 1638/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Thịnh Long - AAA Phú Yên của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Thịnh Long Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1638 tại: Đây

Quyết định số: 1600/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: SPLOT LIGHT RESORT của Công ty Cổ phần thời trang Thiên Quang

Quyết định số: 1600/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: SPLOT LIGHT RESORT của Công ty Cổ phần thời trang Thiên Quang.

Tải file Quyết định số 1600 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...