Quyết định số: 1638/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Thịnh Long - AAA Phú Yên của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Thịnh Long Phú Yên

Quyết định số: 1638/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Điện mặt trời Thịnh Long - AAA Phú Yên của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Thịnh Long Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1638 tại: Đây

Quyết định số: 1600/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: SPLOT LIGHT RESORT của Công ty Cổ phần thời trang Thiên Quang

Quyết định số: 1600/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: SPLOT LIGHT RESORT của Công ty Cổ phần thời trang Thiên Quang.

Tải file Quyết định số 1600 tại: Đây

Quyết định số: 1544/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBNd tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Khu nghỉ dưỡng GOLDEN LEAf RESORT của Công ty TNHH Anh Cường Phú Yên.

Quyết định số: 1544/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBNd tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư: Khu nghỉ dưỡng GOLDEN LEAf RESORT của Công ty TNHH Anh Cường Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1544 tại: Đây

Quyết định số: 1559/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng dứa nghiên liệu tập trung của công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thảo Nguyên.

Quyết định số: 1559/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng dứa nghiên liệu tập trung của công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thảo Nguyên.

Tải file Quyết định số 1559 tại: Đây

Quyết định số: 1558/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Xuân Bình của Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên – Công ty Xăng dầu Phú Khánh.

Quyết định số: 1558/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Xuân Bình của Chi nhánh Xăng dầu Phú Yên – Công ty Xăng dầu Phú Khánh.

Tải file Quyết định số 1558 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...