Quyết định số: 506/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa, công suất 28.000M3/NGĐ của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên

Quyết định số: 506/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa, công suất 28.000M3/NGĐ của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên.

Tải file Quyết định số 506 tại: Đây

Quyết định số: 495/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Mở rộng vùng trồng rừng sản xuất tại xã Xuân Lâm, Tx Sông Cầu của Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu

Quyết định số: 495/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Mở rộng vùng trồng rừng sản xuất tại xã Xuân Lâm, Tx Sông Cầu của Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu.

Tải file quyết định số 495 tại: Đây

Quyết định số: 457/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Công ty TNHH dệt may Miramar của Công ty Fashy GMBH

Quyết định số: 457/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Công ty TNHH dệt may Miramar của Công ty Fashy GMBH.

Tải file quyết định số 457 tại: Đây

Quyết định số: 371/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch Hòa lợi của Công ty TNHH MTV Tân Khánh.

Quyết định số: 371/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu du lịch Hòa lợi của Công ty TNHH MTV Tân Khánh.

Tải file Quyết định số 371 tại: Đây

Quyết định số: 362/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại Bò sữa Vinamilk của Công ty TNHH Một thành viên Bò Sữa Việt Nam.

Quyết định số: 362/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại Bò sữa Vinamilk của Công ty TNHH Một thành viên Bò Sữa Việt Nam.

Tải file Quyết định số 362 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...