Quyết định số: 1354/QĐ-UBND, ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Vườn rau sạch Công nghệ cao kết hợp Du lịch cộng đồng của Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Phú Yên.

Quyết định số: 1354/QĐ-UBND, ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Vườn rau sạch Công nghệ cao kết hợp Du lịch cộng đồng của Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Phú Yên.

Tải file quyết định số 1354 tại: Đây

Quyết định số: 1340/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Nhà hàng giải khát Tiến Được của Công ty TNHH Tiến Được.

Quyết định số: 1340/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Nhà hàng giải khát Tiến Được của Công ty TNHH Tiến Được.

Tải file quyết định số 1340 tại: Đây

Quyết định số: 1339/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng bán lẻ Xăng dầu và Dịch vụ Xuân Lâm của chi nhánh Xăng dầu Phú Yên – công ty Xăng dầu Phú Khánh.

Quyết định số: 1339/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng bán lẻ Xăng dầu và Dịch vụ Xuân Lâm của chi nhánh Xăng dầu Phú Yên – công ty Xăng dầu Phú Khánh.

Tải file quyết định số 1339 tại: Đây

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú.

Tải file quyết định số 1316 tại: Đây

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú.

Tải file quyết định số 1316 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn