Quyết định số: 2038/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu thể dục thể thao Gold của Công ty TNHH Thái Bình Thy.

Quyết định số: 2038/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu thể dục thể thao Gold của Công ty TNHH Thái Bình Thy.

Tải file Quyết định số 2038 tại: Đây

Quyết định số: 2037/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Siêu thị An Thịnh Phát của Công ty TNHH Xây dưng và trang trí nội thất Phú Hội.

Quyết định số: 2037/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Siêu thị An Thịnh Phát của Công ty TNHH Xây dưng và trang trí nội thất Phú Hội.

Tải file quyết định số 2037 tại: Đây

Quyết định số: 2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Xây dựng trạm thực nghiệm cao su và vườn cao su chất lượng cao của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam.

Quyết định số: 2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Xây dựng trạm thực nghiệm cao su và vườn cao su chất lượng cao của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam.

Tải file Quyết định số 2017 tại: Đây

Quyết định số: 2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty Cổ phần Thời trang Thiên Quang.

Quyết định số: 2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty Cổ phần Thời trang Thiên Quang.

Tải file quyết định số 2011 tại: Đây

Quyết định số: 1975/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt.

Quyết định số: 1975/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt.

Tải file quyết định số 1975 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...