Quyết định số: 1085/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu Xây dựng thông thường suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên của công ty TNHH Xây dựng Việt P

Quyết định số: 1085/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu Xây dựng thông thường suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên của công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt.

Tải file quyết định số 1085 tại: Đây

Quyết định số: 1043/QĐ-UBND, ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường sông Đà Rằng, thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 1043/QĐ-UBND, ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường sông Đà Rằng, thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1043 tại: Đây

Quyết định số: 1002/QĐ-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Định Tây của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Quyết định số: 1002/QĐ-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Định Tây của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Tải file quyết định số 1002 tại: Đây

Quyết định số 967/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Tuy Hòa của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam.

Quyết định số 967/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Tuy Hòa của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam.

Tải file Quyết định số 967 tại: Đây

Quyết định số 965/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bến xe huyện Đông Hòa và Khu dịch vụ hậu cần bến xe của Công ty TNHH Tường Lâm Linh.

Quyết định số: 965/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bến xe huyện Đông Hòa và Khu dịch vụ hậu cần bến xe của Công ty TNHH Tường Lâm Linh.

Tải file quyết định số 965 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn