Thông Báo về việc tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

"I. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

II. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng, tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất lô đất ký hiệu B3, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, có đặc điểm như sau:

1. Vị trí: khu đất tọa lạc tại xã Bình Kiến, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Giới hạn tiếp cận:

+ Đông giáp: đường Độc Lập rộng 32m;

+ Tây giáp: đường Lê Duẩn rộng 32m;

+ Nam giáp:          đường Lý Nam Đế rộng 25m;

+ Bắc giáp: đường Trần Nhân Tông rộng 25m.

- Tổng diện tích đấu giá: 53.663,9m2.

2. Quy hoạch: thực hiện theo giấy phép quy hoạch số 03/GPQH ngày 24/01/2018 của Sở xây dựng tỉnh Phú Yên.

3. Mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ 24.149m2 (TMDV-chiếm 45% diện tích), đất xây dựng công trình có mục đích công cộng 13.416m2 (CCC-chiếm 25% diện tích), đất để trồng cây xanh cảnh quan 16.098,9m2 (NKH-chiếm 30% diệc tích).

4. Hình thức và thời hạn sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất theo dự án đầu tư nhưng không quá 50 (năm mươi) năm.

IV. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

1. Giá khởi điểm: 100.435.000.000 đồng.

2. Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng.

3. Tiền bán hồ sơ:          5.000.000 đồng.

V. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2018 tại số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Nội dung chi tiết: Thông báo đấu giá, Quy chế đấu giá và Quyết định phê duyệt phương án đấu giá tải file đính kèm".

        Thông báo đấu giá tại: Đây

         Tải quy chế đấu giá tại: Đây

         Tải Quyết định phê duyệt phương án đấu giá tại: Đây

THÔNG BÁO (Số: 06/TB-PTQĐ) V/v công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Căn cứ Luật Gngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013: “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá”;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản như sau:

1. Người có tài sản thẩm định giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

- Địa chỉ: Số 73 Phạm Ngọc Thạch,phường 9, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của tài sản cần thẩm định giá: Giá trị tài sản, vật kiến trúc còn lại tại khu đất số 77 và 79 Nguyễn Du, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

(Có Hồ sơ Bản vẽ hiện trạng công trình do Trung Tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng thuộc Sở Xây dựng Phú Yên lập tháng 8/2017 kèm theo).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:

         - Thuộc danh sách tổ chức đủ điều kiện thẩm định giá được Bộ Tài chính công khai.

         - Đã có kinh nghiệm thẩm định giá bất động sản (có tối thiểu 03 chứng thư thẩm định giá với tổng giá trị bất động sản định giá trên 05 tỷ đồng)

         - Gửi Báo giá trong thời hạn nêu trên.

       - Có mức giá chào thấp nhất.

      - Trường hợp có nhiều tổ chức thoả mãn điều kiện và có mức chào giá bằng nhau thì tổ chức bốc thăm bốc thăm để chọn đơn vị được thẩm định giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian: Từ ngày thông báo đến 17h 00 ngày 22/6/2018.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: s73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, số điện thoại: 0257.2240536 (trong giờ hành chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại đơn vị 0257.2240536 (gặp anh An hoặc anh Quyền).

THÔNG BÁO (Số: 05/TB-TTPTQĐ) Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thực hiện Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có thông báo 03/TB-TTPTQĐ ngày 17/5/2018 V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá, các tài sản gồm:

1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ và cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với Khu đất gộp Trụ sở Tỉnh ủy (cũ) và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Phú Yên, tại số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, thành phố Tuy Hòa.

2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với Khu đất B3 thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết dọc đường Độc Lập tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.

Đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/5/2018, đã có 04 đơn vị đăng ký để được lựa chọn là: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín, Công ty Cổ phần đấu giá Trí Việt, Công ty Cổ phần đấu giá và DVBĐS Thiên Việt.

Vào lúc 08 giờ, ngày 31/5/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã mở hồ sơ và công khai chấm điểm các đơn vị đăng ký. Kết quả như sau:

           - Tài sản 1: Khu đất 77-79 Nguyễn Du:

(1) Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản             : 9,2 điểm

(2) Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín                   : 10 điểm

(3) Công ty Cổ phần đấu giá Trí Việt                    : 6,9 điểm

          (4) Công ty CPĐG và DVBĐS Thiên Việt            : 8,4 điểm

Tài sản 2: Khu đất B3 Đường Độc Lập:

(1) Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản              : 9,2 điểm

(2) Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín                    : 10 điểm

(3) Công ty Cổ phần đấu giá Trí Việt                     : 6,1 điểm

           (4) Công ty CPĐG và DVBĐS Thiên Việt           : 8,4 điểm

           * Kết quả tổ chức đấu giá được chọn là:

                       - Tài sản 1: Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín

                       - Tài sản 2: Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín

             Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để các đơn vị đấu giá biết./.

THÔNG BÁO (Số: 04/TTPTQĐ) Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

- Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm đấu giá:

2.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với Khu đất thu hồi cửa hàng xăng dầu An Phú (cũ), thành phố Tuy Hòa.

- Diện tích: 858 m2.

- Giá khởi điểm: 1.472.000.000 đ (một tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng).

2.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 tại đường Thăng Long, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa.

   - Diện tích: 6.952 m2.

   - Giá khởi điểm: 6.055.000.000 đ (sáu tỷ không trăm năm mươi lăm triệu đồng).

2.3. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với Khu đất dự án: Cửa hàng xăng dầu Km27+960 Quốc lộ 1D, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu.

   - Diện tích: 2.000 m2.

   - Giá khởi điểm: 3.500.000.000 đ (ba tỷ năm trăm triệu đồng).

2.4. Tài sản 4: Quyền sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với Khu đất dự án: Cửa hàng xăng dầu đường Hùng Vương, tại khu phố Phú Thọ 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa.

   - Diện tích: 3.650 m2.

   - Giá khởi điểm: 8.448.000.000 đ (tám tỷ bốn trăm bốn mươi tám triệu đồng).

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 04/6/2018.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

           Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại đơn vị: 0257.2240536 (gặp anh An hoặc anh Quyền).

           Tải Bộ tiêu chí lựa chọn đấu giá tại: Đây

THÔNG BÁO (số: 03/TB-TTPTQĐ) Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

"1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

- Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm đấu giá:

2.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ và cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với Khu đất gộp Trụ sở Tỉnh ủy (cũ) và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Phú Yên, tại số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, thành phố Tuy Hòa.

- Diện tích: 16.698,5 m2.

- Giá khởi điểm: 156 tỷ đồng (chưa tính giá trị tài sản trên đất).

2.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với Khu đất B3 thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết dọc đường Độc Lập tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.

   - Diện tích: 53.663,9 m2.

    - Giá khởi điểm: 100,5 tỷ đồng.

3) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo bộ tiêu chí đánh giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất quy định kèm theo.

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/5/2018.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

Nội dung chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại đơn vị: 0257.2240536 (gặp anh An hoặc anh Quyền)"

           Tải bộ tiêu chí đánh giá tại: Đây

 

Sotnmtphuyen.gov.vn
...