THÔNG BÁO (SỐ: 83/TTPTQĐ): Công khai việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo thông báo số 502/TB-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên.

Tải file Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và 2019 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...