THÔNG BÁO (Số 17/TB-TTPTQĐ) ngày 30/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất thu hồi cơ sở chế biến thủy sản của Cty TNHH Phương Lan (nay là Cty TNHH Nam T

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Thông báo số 14/TB-PTQĐ ngày 17/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá đối với khu đất thu hồi cơ sở chế biến thủy sản của Công ty TNHH Phương Lan (nay là Công ty TNHH Nam Trung Hải) tại thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Theo biên bản kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, tính đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2018 có 02 đơn vị đăng ký gồm:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện mở hồ sơ, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá, như sau:

1) Tổng số điểm chấm:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản    : 10 điểm

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín   : 10 điểm

           2) Điểm chọn ưu tiên về thù lao dịch vụ đấu giá:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: Thu 39% so với mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC (tương đương 8,86 triệu đồng) và cộng thêm 0,39% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm

- Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín: Thu 1 triệu đồng và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm

           3) Đơn vị được lựa chọn:

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín - Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

- Lý do lựa chọn: Ưu tiên lựa chọn tổ chức đề xuất hưởng mức thù lao dịch vụ thấp hơn (tại mục IV.1) theo Thông báo số 14/TB-PTQĐ ngày 17/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

           Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để các đơn vị đấu giá biết, thực hiện ký kết hợp đồng và tổ chức công khai việc đấu giá theo quy định./.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...