THÔNG TIN VỀ CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI ĐỊA CHỈ

http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

anhcongdichvucongchuan1

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LÀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG.

Tra cứu NHANH CHÓNG

   Tìm kiếm DỄ DÀNG

20 sở, ban, ngành, 09/09 UBND huyện, thị xã, thành phố và 112/112 UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ.

Tải file cách thức sử dụng tại: Đây


Sotnmtphuyen.gov.vn
...