Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn từ năm (2012-2014) và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn đến năm 2017

          Được sự đồng ý của Đảng uỷ - Lãnh đạo cơ quan và Công đoàn cấp trên, ngày 26/9/2014 tại hội trường sở Tài nguyên vàMôi trường (TN&MT), Ban Chấp hành công đoàn cơ sở sở TN&MT tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn từ năm (2012-2014) và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn đến năm 2017.

1cd14

Toàn cảnh Hội nghị

2cd14

         Điều hành Hội nghị có Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí Nguyễn Duy Dương - Chủ tịch; đồng chí Lương Công Thành - Phó Chủ tịch; đồng chí Lê Đào An Xuân - Ủy viên thường trực Công đoàn. Tổ Thư ký gồm 02 đồng chí Nguyễn Quang Tuyến và Đào Thị Ngọc Lâm.

3cd14

Đoàn Chủ tịch

4cd14

Tổ Thư ký

 Đến dự và chỉ đạo Hội nghị:

 Về phía Công đoàn cấp trên có đồng chí Trần Phạm Túy Vân - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức (CĐVC) Tỉnh;

Về phía sở TN&MT có đồng chí Nguyễn Như Thức - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; cùng tất cả đoàn viên Công đoàn.

Dự Hội nghị còn có đại diện công đoàn khối Sở, Ngành: đồng chí Lê Văn Lạc - Phó Chủ tịch Công đoàn sở Kế hoạch và Đầu tư.

         Tại Hội nghị, đồng chí Lương Công Thành - Phó Chủ tịch Công đoàn thay mặt BCH Công đoàn sở TN&MT báo cáo sơ kết kết quả hoạt động của Công đoàn với các công tác chủ yếu là: Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn và tham gia các hoạt động xã hội; Công tác tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; Công tác phát triển Đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng; Công tác nữ công; Công tác tài chính; Công tác kiểm tra Công đoàn. Báo cáo cũng đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của giai đoạn (2012 – 2014); những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm; đồng thời, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2014 - 2017) của Công đoàn cơ sở sở TN&MT.

5cd14

Phó Chủ tịch Lương Công Thành - Báo cáo sơ kết

Thay mặt Đảng ủy - Lãnh đạo sở TN&MT, đồng chí Nguyễn Như Thức - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Công đoàn Sở; chỉ đạo Công đoàn cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, chủ động, mạnh dạn đề xuất, tham mưu các ý kiến với Công đoàn cấp trên, Đảng ủy - Lãnh đạo sở TN&MT để hoàn thành tốt chương trình công tác Công đoàn giai đoạn (2014 - 2017).

6cd14

Đồng chí Nguyễn Như Thức - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu

Thay mặt Công đoàn Viên chức Tỉnh, đồng chí Trần Phạm Túy Vân - Phó Chủ tịch CĐVC Tỉnh ghi nhận các kết quả mà Công Đoàn sở TN&MT đạt được từ năm (2012 - 2014); đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của công đoàn Sở đến năm 2017. Đồng chí tin tưởng với sự ủng hộ của Đảng ủy - Lãnh đạo Sở, cùng với khả năng, sự nhiệt tình sáng tạo của toàn thể đoàn viên, Công đoàn sở TN&MT sẽ hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ đặt ra.

7cd14

Đồng chí Trần Phạm Túy Vân - Phó Chủ tịch CĐVC Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC SỞ TN&MT PHÚ YÊN NĂM 2014

          Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2014, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm, tại trụ sở Sở TN&MT Phú Yên đã tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức năm 2014. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với tinh thần dân chủ, đoàn kết của toàn bộ tập thể công chức, viên chức và người lao động.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở TN&MT Phú Yên. Hội nghị đã tiến hành các nghi lễ theo quy định.

           Tại Hội nghị, sau phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Nguyễn Như Thức – Giám đốc sở TN&MT, đồng chí Mai Kim Lộc - Phó Giám đốc Sở TN&MT Phú Yên trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Báo cáo đã đánh giá thực trạng hoạt động của Sở năm 2013 về các lĩnh vực và đưa ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 cùng những giải pháp cụ thể. Định hướng và nhiệm vụ trong năm 2014 đã đặt ra đòi hỏi mỗi cán bộ công chức, viên chức Sở TN&MT Phú Yên phải nỗ lực không ngừng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tăng cường học hỏi, trau dồi nghiệp vụ và cập nhật thông tin để phục vụ cho công việc đạt hiệu quả cao nhất.

khaimaccnv

Đ/c Nguyễn Như Thức – Giám đốc sở phát biểu khai mạc Hội nghị.


bcnhiemvu

Đ/c đồng chí Mai Kim Lộc - Phó Giám đốc Sở trình bày Báo cáo 
kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

thidua

Đ/c Nguyễn Duy Dương – Chủ tịch Công đoàn đọc

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua.


         Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Dương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TN&MT Phú Yên trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện nghị quyết Hội nghị CB,CCVC năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

taichinh

Đ/c Trịnh Trung Hoàng – trưởng Phòng TCKH báo cáo công khai tài chính.


thanhtra

Đ/c Nguyễn An Phú trình bày báo cáo Thanh tra nhân dân.


Bên cạnh Báo cáo công khai tài chính năm 2013, Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, tham luận của một số phòng chuyên môn, các ý kiến tham gia của cán bộ công chức, viên chức đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc cũng như trong các hoạt động đoàn thể trong thời gian tới, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cán bộ công chức, viên chức Sở TN&MT Phú Yên.

giaouoc

Lễ ký kết bản Giao ước thi đua tập thể năm 2014 giữa

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở sở TN&MT Phú Yên.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận bản Giao ước thi đua năm 2014, có nhiều ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng, thiết thực giữa Người lao động và Người sử dụng lao động. Lễ ký kết bản Giao ước thi đua năm 2014 giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở sở TN&MT Phú Yên diễn ra rất trang trọng dưới sự chứng kiến và nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

ykien

Nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.


Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Ban Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Công đoàn Sở đồng chí Chánh Văn phòng Sở đã công bố các quyết định khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2013. Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần quyết tâm của tập thể cán bộ công chức, viên chức toàn sở TN&MT, đồng lòng phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.

Dưới đây là một số hình ảnh thảo luận đóng góp ý kiến và trao tặng giấy khen tại Hội nghị công chức, viên chức và người lao động sở TN&MT Phú Yên:

1cnv

2cnv

 3cnv

4cnv

5cnv

6cnv

7cnv

8cnv

9cnv

11cnv


13cnv

14cnv

15cnv

17cnv

16dcnv

{jcomments off}

LỄ TỔNG KẾT PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC - THỂ THAO - VĂN NGHỆ NĂM 2013 VÀ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA NĂM 2014 CỦA CÔNG ĐOÀN SỞ TN&MT PHÚ YÊN

           Sáng ngày 25/10/2013 tại hội trường Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, đã tổ chức Lễ tổng kết phong trào hoạt động thể dục - thể thao - văn nghệ năm 2013 và phát động chương trình thi đua hoạt động thể dục - thể thao - văn nghệ năm 2014.

            Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Như Thức - Giám đốc sở, đồng chí Mai Kim Lộc - Bí thư Đảng bộ - Phó giám đốc sở, đồng chí Nguyễn Duy Dương - Phó giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sở TN&MT Phú Yên.

Trong năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở, sự phối hợp của lãnh đạo Sở Công đoàn sở TN&MT Phú Yên đã phát động phong trào hoạt động thể dục thể thao và văn nghệ đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sau:

- Tổ chức thành công Hội thao ngành tài nguyên và môi trường từ ngày 28/6/2013 đến 30/6/2013 với sự tham gia của vận động viên là các cán bộ trong ngành tài nguyên từ xã, huyện, Thị xã, Thành phố và tỉnh Phú Yên tham dự.

- Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ nhân lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

- Tham gia Hội thao ngành tài nguyên và môi trường 7 tỉnh duyên hải miền trung do Cụm trưởng cụm thi đua số 5 tổ chức tại Bình Định đoạt 02 huy chương vàng, 05 huy chương bạc, 04 huy chương đồng, 01giải phong cách và giải 3 văn nghệ toàn đoàn.

- Tham gia giải Bóng đá Đoàn khối dân chính đảng tỉnh Phú Yên và đoạt được Cup, huy chương vàng.

             Phát biểu tại buổi lễ tổng kết đồng chí Nguyễn Duy Dương Phó giám đốc sở - Chủ tịch Công đoàn đã đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể đoàn viên công đoàn; tuyên dương thành tích hoạt động thể dục thể thao và văn nghệ của Công đoàn Sở. Lãnh đạo Sở đã kịp thời khen thưởng và tặng bằng khen cho 02 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào thể dục - thể thao - văn nghệ của ngành.

DSC 6825

             Phát động chương trình thi đua năm 2014, đồng chí Nguyễn Duy Dương đã kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn Sở tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời phấn đấu trong năm 2014 và những năm tiếp theo đạt được những thành tích cao hơn nữa trong phong trào hoạt động thể dục - thế thao - văn nghệ với mục tiêu xây dựng cơ quan ngày một vững mạnh và bền vững, góp sức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành đề ra.

{jcomments off}

Báo cáo Công khai tài chính phục vụ Hội thao Ngành TN&MT duyên hải nam trung bộ tại tỉnh Bình Định (từ ngày 20-27/07/2013).

Báo cáo Công khai tài chính phục vụ Hội thao Ngành TN&MT duyên hải nam trung bộ tại tỉnh Bình Định (từ ngày 20-27/07/2013).

Download file đính kèmbaocaocongkhaitaichinh.pdf

Hội thao ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố Duyên hải Nam Trung Bộ.

Sáng ngày 26/7/2013 tại Thành Phố Quy Nhơn diễn ra Hội thao ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố Duyên Hải – Nam Trung bộ.

dualen

Về dự Hội thao ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc cụm thi đua số 5 có các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Cùng tham gia thi đấu các môn như: Bóng đá, Bóng Bàn, Cầu lông, Kéo co, Văn nghệ và Cờ tướng.

Đoàn Hội thao Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên tham gia với 53 vận động viên của ngành cùng tranh tài các môn: Bóng đá, Bóng Bàn, Cầu long, Kéo co, Văn nghệ và Cờ tướng. Với tinh thần thi đấu hết mình và tuân thủ quy định của Hội thao. Kết quả Đoàn Hội thao Sở Tài nguyên và Môi trường đã gặt hái được nhiều huy chương gồm: 09 huy chương (01 vàng, 04 bạc, 04 đồng), 01 giải phong cách về Kéo co, giải 03 toàn đoàn về Hội diễn Văn nghệ.{jcomments off}


Sotnmtphuyen.gov.vn
...