Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 17/10/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, sáng ngày 05/12/2016 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

maikloc

Đ/c Mai Kim Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT phổ biến quán triệt nội dung chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; đồng chí Mai Kim Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Ngô Quang Phú, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT.

ngoquangphu

Đ/c Ngô Quang Phú, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT phổ biến chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị

toantheee

Hội nghị đã nghe đồng chí Mai Kim Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, phổ biến quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị và cũng tại hội nghị đồng chí Ngô Quang Phú, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phổ biến chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên cấp ủy, tổ chức đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề búc xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm; lãnh đạo, chỉ đạo chặc chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động cụ thể…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Mai Kim Lộc, Bí thư Đảng ủy Sở đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị. Đồng thời, đồng chí yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.

Hội nghị kết thúc trong ngày./.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...