Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2013

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự, ngày 01/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 2 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 2 và triển khai chương trình hành động tháng 3; thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VI.

hoinghiubnd

Sotnmtphuyen.gov.vn
...