Triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng Hội, Đoàn thể tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

vesinhyeunuoc

Sotnmtphuyen.gov.vn
...