SỞ TN&MT PHÚ YÊN HỖ TRỢ MÁY VI TÍNH CHO XÃ SƠN PHƯỚC HUYỆN SƠN HÒA

Thực hiện Kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo, xã nghèo và công văn số: 1721/STNMT-VP ngày 23/09/2014 của sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) V/v Hỗ trợ máy vi tính cho xã Sơn Phước, sáng ngày 27/9 đoàn cán bộ sở TN&MT gồm Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, Chi cục Biển và Hải đảo, Văn phòng sở đã có buổi làm việc với đại diện UBND xã Sơn Phước.

1sophuoc-giaomay

Tại buổi làm viêc, đoàn cán bộ đã tiến hành bàn giao cho đại diện UBND xã Sơn Phước 02 bộ máy vi tính + 02 máy in + 02 USB trị giá trên 30 triệu đồng đúng như Kế hoạch triển khai mô hình giúp đỡ xã Sơn Phước và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở TNMT giúp đỡ hộ nghèo xã Sơn Phước. Hai bộ máy vi tính này được bàn giao cho Văn phòng và Địa chính xã Sơn Phước có cấu hình tương đối “mạnh” đủ để cài đặt các phần mềm đồ họa chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu công việc của các bộ phận chức năng của UBND xã.

 12sonphuocgiaomay

Bàn giao máy vi tính

123sonphuocgiaomay

Sau khi bàn giao, lắp đặt máy các cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT đã trực tiếp hướng dẫn cho cán bộ Văn phòng và Địa chính xã Sơn Phước cách sử dụng cơ bản phần mềm chuyên ngành Microstation, Famis và giải thích một số thắc mắc về các ứng dụng văn phòng…

14sonphuocgiaomay

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

15sonphuocgiaomay

Các cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên ngành, các ứng dụng văn phòng và giúp đỡ giải quyết vướng mắc trong quá trình sử dụng máy móc thiết bị tin học văn phòng nói chung thông qua hệ thống internet.

Cũng trong buổi làm việc cán bộ Văn phòng sở TN&MT cũng nắm bắt tình hình tiến độ việc Đảng ủy, UBND xã Sơn Phước phối hợp với MTTQ xã và các đoàn thể xã chọn 05 hộ nghèo hoặc cận nghèo có đủ điều kiện (có đất trồng cỏ, chuồng trại, chí thú làm ăn…) và vốn đối ứng (thêm tiền để mua bò) để được Sở hỗ trợ vốn mua bò lai giống (bò cái), mỗi hộ 01 con, mỗi con hỗ trợ 15 triệu, các hộ nghèo được giúp đỡ vốn mua bò. Dự kiến trong thời gian đầu tháng 10/2014 Đảng ủy - Lãnh đạo sở TN&MT sẽ tiếp tục phân công cán bộ lên thăm và thực hiện việc hỗ trợ các hộ nghèo - cận nghèo trên…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Sô Minh Lộc – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phước đã cám ơn sự giúp đỡ thiết thực, chân thành của Đảng ủy - Lãnh đạo và cán bộ sở TN&MT, đồng chí cũng cho rằng với sự giúp đỡ thiết thực, chân thành đó sẽ góp phần làm cho xã Sơn Phước phát triển từng bước đi lên để thoát nghèo.

Thực hiện Kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo, xã nghèo và công văn số: 1721/STNMT-VP ngày 23/09/2014 của sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) V/v Hỗ trợ máy vi tính cho xã Sơn Phước, sáng ngày 27/9 đoàn cán bộ sở TN&MT gồm Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, Chi cục Biển và Hải đảo, Văn phòng sở đã có buổi làm việc với đại diện UBND xã Sơn Phước.

Tại buổi làm viêc, đoàn cán bộ đã tiến hành bàn giao cho đại diện UBND xã Sơn Phước 02 bộ máy vi tính + 02 máy in + 02 USB trị giá trên 30 triệu đồng đúng như Kế hoạch triển khai mô hình giúp đỡ xã Sơn Phước và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở TNMT giúp đỡ hộ nghèo xã Sơn Phước. Hai bộ máy vi tính này được bàn giao cho Văn phòng và Địa chính xã Sơn Phước có cấu hình tương đối “mạnh” đủ để cài đặt các phần mềm đồ họa chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu công việc của các bộ phận chức năng của UBND xã.

 

Bàn giao máy vi tính

Sau khi bàn giao, lắp đặt máy các cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT đã trực tiếp hướng dẫn cho cán bộ Văn phòng và Địa chính xã Sơn Phước cách sử dụng cơ bản phần mềm chuyên ngành Microstation, Famis và giải thích một số thắc mắc về các ứng dụng văn phòng…

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Các cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên ngành, các ứng dụng văn phòng và giúp đỡ giải quyết vướng mắc trong quá trình sử dụng máy móc thiết bị tin học văn phòng nói chung thông qua hệ thống internet.

Cũng trong buổi làm việc cán bộ Văn phòng sở TN&MT cũng nắm bắt tình hình tiến độ việc  Đảng ủy, UBND xã Sơn Phước phối hợp với MTTQ xã và các đoàn thể xã chọn 05 hộ nghèo hoặc cận nghèo có đủ điều kiện (có đất trồng cỏ, chuồng trại, chí thú làm ăn…) và vốn đối ứng (thêm tiền để mua bò) để được Sở hỗ trợ vốn mua bò lai giống (bò cái), mỗi hộ 01 con, mỗi con hỗ trợ 15 triệu, các hộ nghèo được giúp đỡ vốn mua bò. Dự kiến trong thời gian đầu tháng 10/2014 Đảng ủy - Lãnh đạo sở TN&MT sẽ tiếp tục phân công cán bộ lên thăm và thực hiện việc hỗ trợ các hộ nghèo - cận nghèo trên…

Phát biểu tại buổi làm viêc, đồng chí Sô Minh Lộc – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phước đã cám ơn sự giúp đỡ thiết thực, chân thành của Đảng ủy - Lãnh đạo và  cán bộ sở TN&MT, đồng chí cũng cho rằng với sự giúp đỡ thiết thực, chân thành đó sẽ góp phần làm cho xã Sơn Phước phát triển từng bước đi lên để thoát nghèo.

Đoàn cán bộ sở TN&MT Phú Yên và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Yên đi thăm và làm việc với Đảng ủy - UBND xã Sơn Phước - huyện Sơn Hòa.

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU Ngày 14/02/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/2/2014 của Đảng ủy khối về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo xã nghèo”; theo sự phân công của UBND Tỉnh: giao sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Yên giúp đỡ xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa; sáng ngày 6/9, đồng chí Nguyễn Như Thức - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở TN&MT - phụ trách địa bàn Sơn Phước dẫn đầu đoàn cán bộ sở TN&MT và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Yên đi thăm và ký kết Biên bản ghi nhớ với Đảng ủy - UBND xã Sơn Phước - huyện Sơn Hòa.

1

Từ ngay sau khi nhận được sự phân công của UBND Tỉnh giúp đỡ xã nghèo khó khăn Sơn Phước đồng chí Nguyễn Như Thức đã chỉ đạo cán bộ nhiều lần lên thăm, nắm bắt tình hình cụ thể tại địa bàn.

Xã Sơn Phước là xã miền núi, vùng sâu – vùng xa thuộc khu vực III giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn huyện Sơn Hòa. Tổng diện tích tự nhiên là 9203,44 ha, được chia làm 05 thôn trong đó có 03 thôn là thôn nghèo đặc biệt khó khăn (Hòn Ông, Tân Hiên, Ma Gú), trên 70% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 07 dân tộc anh em chung sống (Ê Đê, Ba Na, Hờ Roi, Tày, Nùng, Sờ Tiêng, Kinh). Toàn xã có 896 hộ với 3735 khẩu, trong đó có 136 hộ nghèo (15,18%), có 105 hộ cận nghèo (11,71%).

          Là xã miền núi nên Sơn Phước có đời sống kinh tế - cơ sở vật chất khó khăn, nguồn thu và kinh phí ngân sách được giao đều thấp. Kinh tế người dân tập trung chủ yếu về nông nghiệp (sắn, mía) nhưng hệ thống tưới tiêu, công trình thủy lợi chưa được đầu tư và còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên sản xuất bấp bênh, năng suất thấp. Đặc biệt, 06 tháng đầu năm 2014 vừa qua, tình hình hạn hán kéo dài, đã làm cho đời sống và sản xuất của người dân càng thêm khó khăn, vất vả. Do đặc điểm về địa hình và văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, cho nên công tác quản lý trên các lĩnh vực của chính quyền địa phương gặp nhiều trở ngại. Tình hình dịch bệnh trên gia súc và cây trồng diễn ra thường xuyên, tuy nhiên công tác phòng ngừa và chữa trị chưa đạt yêu cầu do thiếu đội ngũ kỹ thuật và kinh phí. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, trình độ dân trí đa phần còn thấp, thiếu vốn và khoa học kỹ thuật để áp dụng. Cơ sở vật chất phục vụ công việc của UBND và Đảng ủy xã chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu máy tính và thiết bị văn phòng để hoạt động, hệ thống đoàn thể chính trị xã hội tuy đã thành lập đầy đủ nhưng hoạt động chưa đủ mạnh do thiếu kinh phí và kinh nghiệm.

2

Đồng chí Sô Văn Vinh - Bí thư đảng ủy xã Sơn Phước phát biểu tại buổi làm việc

Với các điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội, đặc điểm địa lý, văn hóa, điều kiện tự nhiên, các khó khăn tồn tại của Sơn Phước như trên, Đảng ủy, Lãnh đạo sở TN&MT đã thành lập tổ chuyên trách, xây dựng “Kế hoạch triển khai mô hình giúp đỡ xã Sơn Phước và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở TNMT giúp đỡ hộ nghèo xã Sơn Phước”, thường xuyên liên lạc với địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị, nhóm cán bộ đảng viên, tùy theo điều kiện thực tế đóng góp giúp đỡ xã Sơn Phước từng bước tháo gỡ khó khăn đi lên thoát nghèo.

Tại buổi làm việc lần này, đồng chí Nguyễn Như Thức - đại diện đoàn cán bộ sở TN&MT và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Yên đã ký Biên bản ghi nhớ với đại diện Đảng ủy – UBND xã Sơn Phước. Theo Bản ghi nhớ sở TN&MT và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Yên sẽ giúp đỡ xã những nội dung sau:

- Hướng dẫn việc sử dụng các phần mềm chuyên ngành và hướng dẫn sử dụng nâng cao mạng máy tính văn phòng cho cán bộ UBND xã Sơn Phước, đồng thời, hỗ trợ mua 02 bộ máy vi tính + 02 máy in trị giá 30.000.000 đồng giúp đỡ xã Sơn Phước (dự kiến thực hiện trong tháng 9 năm 2014).

3a

Đồng chí Ngô Quang Phú – Chánh Văn phòng Sở TN&MT phát biểu

- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ địa chính, xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý và cập nhập biến động đất đai cho cán bộ địa chính của xã Sơn Phước.

- Tập huấn, tuyên truyền về Luật Đất đai 2013, công tác môi trường và tổ chức xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Sơn Phước.

Mời, vận động Bác sĩ, chuyên gia nông nghiệp đi thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho một số hộ nghèo, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho cho cán bộ và nhân dân xã Sơn Phước có nhu cầu.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên xã Sơn Phước triển khai các hoạt động môi trường, giúp đỡ sản xuất cho người nghèo, giao lưu thể thao - văn nghệ, hỗ trợ đồ dùng, dụng cụ thể thao như lưới, bóng chuyền... đồng thời giúp đỡ đẩy mạnh phong trào đoàn thanh niên cho xã đoàn Sơn Phước

4

Đồng chí La Thanh Phục - Chánh văn phòng UBND xã Sơn Phước phát biểu

- Đảng ủy, UBND xã Sơn Phước phối hợp với MTTQ xã và các đoàn thể xã chọn 05 hộ nghèo hoặc cận nghèo có đủ điều kiện (có đất trồng cỏ, chuồng trại, chí thú làm ăn…) và vốn đối ứng (thêm tiền để mua bò) để được Sở hỗ trợ vốn mua bò lai giống (bò cái), mỗi hộ 01 con, mỗi con hỗ trợ 15 triệu, các hộ nghèo được giúp đỡ vốn mua bò phải có cam kết với địa phương và Sở trong việc chăm sóc bò phát triển, không được tự ý bán bò. Ngoài ra Sở còn hỗ trợ tiền xăng cho cán bộ thú y xã (200.000 đồng/tháng) để thường xuyên đi lại theo dõi, chăm sóc đảm bảo mô hình đạt kết quả tốt nhất.

5a

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư đảng ủy xã Sơn Phước đóng góp ý kiến

Cũng trong buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể xã đã có nhiều phát biểu trao đổi thẳng thắn những trăn trở, khó khăn nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho việc thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Bản ghi nhớ.

Thay mặt Đảng ủy - UBND xã Sơn Phước đồng chí Bí thư Đảng ủy đã phát biểu cám ơn sự giúp đỡ của Đoàn công tác và cam kết cùng với các đoàn thể, chính quyền trong xã vận dụng mọi nguồn lực để thực hiện nội dung Bản ghi nhớ một cách hiệu quả nhất.

Buổi làm việc kết thúc trong ngày./.

Kế hoạch số: 68-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch số: 55-KH/ĐUK của Ban Thường vụ tỉnh ủy khối Về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”

Kế hoạch số: 68-KH/TU ngày 14/02/2014

KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”

Tải file kế hoạch 68-KH/TU tại Đây.

 

Kế hoạch số: 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2014

KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHỐI

Về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”

Tải file kế hoạch 55-KH/ĐUK tại Đây.

{jcomments off}

Kế hoạch số: 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch số: 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy khối Về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giú

Kế hoạch số: 68-KH/TU ngày 14/02/2014

KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”

Tải file kế hoạch 68-KH/TU tại Đây.

 

Kế hoạch số: 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2014

KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHỐI

Về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”

Tải file kế hoạch 55-KH/ĐUK tại Đây.

{jcomments off}

Hội nghị phổ biến Chỉ thị số 13/CT-UBND của sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

    Sáng ngày 30/9/2013 tại hội trường Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, đã tổ chức hội nghị phổ biến Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 06/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

h2

      Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Như Thức – Giám đốc sở TN&MT Phú Yên đã phổ biến toàn bộ nội dung của chỉ thị; đặc biệt đồng chí nhấn mạnh chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất là nhiệm vụ của ngành. Do đó cần phải tập trung đẩy mạnh cải cách, thủ tục hành chính. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Thường xuyên rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận đất.

      Hội nghị được thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp có giá trị là cơ sở để lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đưa ra các cải cách bổ sung nhằm ngày càng hoàn thiện việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Tài nguyên và Môi trường.

       Cùng trong ngày hội nghị đã kết thúc thành công đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong công cuộc xây dựng và phát triển của Tỉnh.

{jcomments off}

Sotnmtphuyen.gov.vn
.