Công văn số: 141-CV/ĐU ngày 13/9/2013 của Đảng uỷ Sở TN&MT V/v triển khai quán triệt Nghị quyết trung ương 7 khoá XI.

Công văn số: 141-CV/ĐU ngày 13/9/2013 của Đảng uỷ Sở TN&MT V/v triển khai quán triệt Nghị quyết trung ương 7 khoá XI.

Download toan filenghiquyettrunguong7.PDF

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chỉ thị 23-CT/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

TNH Y PH YN.doc

Quyết định Số 34-QĐ/ĐU Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Quyết định Số 34-QĐ/ĐU ngày 04 tháng 3 năm 2013 V/v Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Download file đính kèm:340001.pdf

Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2013

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự, ngày 01/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 2 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 2 và triển khai chương trình hành động tháng 3; thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VI.

hoinghiubnd

Sotnmtphuyen.gov.vn
...