Thông tin hồ sơ dự án Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Phú Yên.

- Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Phú Yên” tại: Đây

-Báo cáo tổng hợp Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Phú Yên tại: Đây

- Bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Phú yên, tỷ lệ 1/100.000 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...