Quyết định số: 2281/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Hòa (đợt 1).

Quyết định số: 2281/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Hòa (đợt 1).

Tải file quyết định số 2281 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...