Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa

      1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa: Tải tại Đây

2.Tải file báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa tại Đây

 Danh mục các Công trình dự án thực hiện trong năm 2015 : Tải tại Đây.

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa: Tải tại Đây.

4. Thời điểm công bố công khai: 20/01/2015.

5. Thời gian công bố công khai: cả năm 2015.

Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung - huyện Đông Hòa; thị trấn Phú Thứ - huyện Tây Hòa.

Ngày 13 tháng 6 năm 2014, tại Hội trường Sở TN&MT Phú Yên, Hội đồng thẩm định Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất cấp Huyện đã tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung - huyện Đông Hòa; thị trấn Phú Thứ - huyện Tây Hòa.

1hoavinh

Tham dự và chủ trì Hội nghị Đồng chí Nguyễn Như Thức - Giám đốc sở TN&MT - Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Duy Dương – Phó Giám đốc sở TN&MT, các thành viên Hội đồng, đại diện các Sở, Ban, Ngành: Văn phòng UBND Tỉnh; Tài chính; Xây dựng; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lãnh đạo UBND, Phòng TNMT huyện Đông Hòa, Tây Hòa và các Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc sở TN&MT.

Thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung và thị trấn Phú Thứ được thành lập theo Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ.

Thị trấn Hòa Vinh được quy hoạch là Trung tâm hành chính của huyện Đông Hòa, cách Tp. Tuy Hòa khoảng 10km về hướng Nam, nằm trên tuyến đường Quốc lộ 1A. Thị trấn có diện tích tự nhiên: 887,16ha với quy mô dân số 14.167 người mật độ 1.597người/m2, gồm có 5 Khu phố là: Khu phố 1, Khu phố 2; Khu phố 3; Khu phố 4 và Khu phố 5.

Thị trấn Hòa Hiệp Trung – Đông Hòa có diện tích tự nhiên: 1.349,61ha với quy mô dân số 20.445 người mật độ 1.515 người/km², gồm có 8 khu phố là: Phú Thọ, Phú Thọ 1, Phú Thọ 2, Phú Thọ 3, Phú Hiệp 1, Phú Hiệp 2, Phú Hiệp 3, Phú Hòa. Hòa Hiệp Trung có một vị trí địa kinh tế rất quan trọng ngoài các tiêu chí của một đô thị cấp huyện, Hòa hiệp Trung còn có nét đặc thù riêng là một thị trấn gắn liền với khu kinh tế Nam Phú Yên.

Thị trấn Phú Thứ - huyện Tây Hòa nằm trên tuyến đường Quốc Lộ 29, có diện tích tự nhiên: 1.407,03ha với quy mô dân số 13.980 người mật độ 993 người/km2, gồm có 5 Khu phố là: Phước Thịnh, Mỹ Lệ Tây, Mỹ Lệ Đông, Phú Thứ, và Phước Mỹ Tây. Phú Thứ là trung tâm hành chính huyện Tây Hòa.

        Thay mặt UBND các Thị trấn, đơn vị tư vấn – Công ty TNHH Hoàng Huy báo cáo nội dung quy hoạch các Thị trấn.

2hoavinh

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo thuyết minh

 Sau khi nghe các thành viên Hội đồng thẩm định và các Đại biểu tham gia ý kiến về những ưu điểm và hạn chế của từng báo cáo, ông Lê Văn Thứng – Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Huy phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa hoàn thiện, giải trình bổ sung làm rõ nội dung các báo cáo quy hoạch.

3hoavinh

 Ông Trần Văn Anh ( Sở Tài chính) phát biểu đóng góp ý kiến

4hoavinh 

Ông Ngô Văn Đoan trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tây Hòa phát biểu tại hội nghị

5hoavinh 

Ông Nguyễn Hữu Trị - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa

6hoavinh

Đồng chí Nguyễn Như Thức - Giám đốc sở TN&MT - Chủ tịch Hội đồng thẩm định

       Kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Như Thức - Giám đốc sở TN&MT - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã cơ bản thống nhất các báo cáo quy hoạch của các Thị trấn và đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai sớm bổ sung hoàn chỉnh để Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt./.

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐÔNG HÒA

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐÔNG HÒA

 

         Ngày 10 tháng 02 năm 2014, tại Hội trường Sở TN&MT Phú Yên, Hội đồng thẩm định Tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Đông Hòa.

          Đồng chí Nguyễn Như Thức - Giám đốc sở TN&MT - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Tỉnh chủ trì Hội nghị.

dong hoa

      Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, Ban, Ngành: Văn phòng UBND Tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Đông Hòa và các Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc sở TN&MT.

          Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên có diện tích tự nhiên là: 26.828,46 hecta, dân số năm 2012 có: 116.003 người, mật độ dân số bình quân 432 người/km2 bao gồm 10 đơn vị trực thuộc. Huyện Đông Hòa là vùng kinh tế trọng điểm Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa đã được xác định là vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú Yên trong định hướng phát triển KT-XH đến năm 2020.

Thực hiện Thông báo số: 122/TB-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc giao nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp huyện, UBND huyện Đông Hòa đã phối hợp với Phân viện Quy hoạch & Thiết kế Nông nghiệp miền Trung xây dựng QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ kỳ đầu 2011 – 2015 để đảm bảo sự thống nhất việc quản lý Nhà nước đối với đất đai từ tỉnh đến huyện, các xã và ngược lại.

         Tại Hội nghị, UBND huyện đã trình bày Báo cáo tóm tắt lập Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ kỳ đầu 2011 – 2015.

          Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên dự hội nghị, ông Nguyễn Như Thức - Giám đốc sở TN&MT - Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận: Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Đông Hòa nhưng phải chỉnh sửa theo các góp ý của các thành viên. Yêu cầu UBND huyện Đông Hòa phối hợp với Phân viện Quy hoạch & Thiết kế Nông nghiệp miền Trung chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo trình phê duyệt theo quy định./.

{jcomments off}

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TÂY HÒA

           Ngày 30 tháng 12 năm 2013, tại Hội trường Sở TN&MT Phú Yên số 62A đường Lê Duẩn, phường 7, Tp Tuy Hòa, Hội đồng thẩm định Tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Tây Hòa.

            Đồng chí Nguyễn Duy Dương - Phó giám đốc sở TN&MT - Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định Tỉnh chủ trì Hội nghị.

tayhoa

Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, Ban, Ngành: Văn phòng UBND Tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Tây Hòa và các Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc sở TN&MT.


QH 2 001

          Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên có diện tích tự nhiên là: 60.945,06 hecta, dân số 116.090 người. Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ của QHSDĐ Tỉnh đến năm 2020, UBND huyện Tây Hòa đã phối hợp với Đơn vị tư vấn Công Ty TNHH Hoàng Huy xây dựng QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ kỳ đầu 2011 – 2015 nhằm phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của Huyện tính đến năm 2020.

         Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày các nội dung cơ bản điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Tây Hòa.

          Kết luận Hội nghị thẩm định ông Nguyễn Duy Dương - Phó giám đốc sở TN&MT - Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định đã thống nhất với Dự thảo Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Tây Hòa, nội dung báo cáo bám sát đề cương và Thông tư số: 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời yêu cầu Đơn vị tư vấn và UBND huyện Tây Hòa chỉnh sửa những nội dung mà các đại biểu đã góp ý trong Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo trình phê duyệt theo quy định./.

{jcomments off}

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỊ TRẤN LA HAI, HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Cùng trong chiều ngày 10 tháng 12 năm 2013, Hội nghị thẩm định Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân cũng đã được tổ chức tại Hội trường sở TN&MT Phú Yên.

DSC 6859

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị thẩm định, đơn vị tư vấn đã báo cáo, giải trình chi tiết việc thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. Tại Hội nghị các thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp cho phương án Quy hoạch, kế hoạch được hoàn thiện hơn với mục tiêu phát triển KT-XH của thị trấn La Hai theo hướng bền vững, phù hợp với thế mạnh góp phần quan trọng vào quá trình phát triển KT-XH của huyện Đồng Xuân.

         Hội đồng thẩm định đã cơ bản thông qua Quy Hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn La Hai với số phiếu đồng thuận cao (13/13 phiếu), bên cạnh đó yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để chỉnh sửa hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch. Tổng hợp các ý kiến góp ý của của Hội đồng, ông Nguyễn Duy Dương - Phó giám đốc sở TNMT - Phó chủ tịch hội đồng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sở TN&MT có cơ sở trình UBND Tỉnh phê duyệt.

{jcomments off}

Sotnmtphuyen.gov.vn
...