HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011-2015) THỊ XÃ SÔNG CẦU

        Ngày 17 tháng 10 năm 2013 UBND thị xã Sông Cầu đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số: 1377/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên V/v: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị xã Sông Cầu.

       Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND Tỉnh, các sở: Tài nguyên & Môi trường, sở Xây dựng, sở Kế hoạch & Đầu tư, sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các phòng, ban, các hội, đoàn thể của Thị xã và các đơn vị đóng trên địa bàn.

songcau

        Theo Quy hoạch đến năm 2020 thị xã Sông Cầu có: 40.411,34 ha được quy hoạch sử dụng cho sản xuất nông nghiệp đạt 82,59% tổng diện tích tự nhiên. Về Kế hoạch đến thời điểm năm 2015 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thị xã Sông Cầu là: 38.791,61 ha. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP hàng năm (2011-2020) đạt 14 - 16 %/năm, phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn này của Thị xã bằng 1,05 - 1,1 lần tốc độ tăng trưởng chung của toàn Tỉnh.

         Tại hội nghị ông Phạm Kiên - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu đã nêu rõ 08 nhiệm vụ cụ thể để thị xã Sông Cầu thực hiện thành công Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015). Phấn đấu đưa thị xã Sông Cầu từng bước trở thành trung tâm kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Phú Yên, đến năm 2020 cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của đô thị loại III.

{jcomments off}

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) Tp Tuy Hòa - Phú Yên

Ngày 27 tháng 9 năm 2013 tại hội trường UBND thành phố Tuy Hòa đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số: 1523/QĐ-UBND Về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố Tuy Hòa.

QH TP2013sua

            Theo đó đến năm 2020 TP Tuy Hòa có: 4.295,05 ha được quy hoạch sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Về kế hoạch từ nay đến 2015 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố Tuy Hòa là: 4.642,31 ha.

            Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Ngọc Tứ - phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa nhấn mạnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND Tỉnh phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng; là cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; là điều kiện để tiến hành giao đất, cấp đất phục vụ đầu tư phát triển; là cơ sở để các ngành, tổ chức cá nhân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

{jcomments off}

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) Tp Tuy Hòa - Phú Yên

   

    Ngày 27 tháng 9 năm 2013 tại hội trường UBND thành phố Tuy Hòa đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số: 1523/QĐ-UBND Về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố Tuy Hòa.

QH TP2013sua

    Theo đó đến năm 2020 TP Tuy Hòa có: 4.295,05 ha được quy hoạch sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Về kế hoạch từ nay đến 2015 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố Tuy Hòa là: 4.642,31 ha.

    Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Ngọc Tứ - phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa nhấn mạnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND Tỉnh phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng; là cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; là điều kiện để tiến hành giao đất, cấp đất phục vụ đầu tư phát triển; là cơ sở để các ngành, tổ chức cá nhân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...