HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN SÔNG HINH

       Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2013, tại trụ sở Sở TN&MT Phú Yên, Hội đồng thẩm định Tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Sông Hinh.

Đồng chí Nguyễn Duy Dương - Phó giám đốc sở TN&MT - Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định Tỉnh chủ trì Hội nghị.

      Tham dự Hội nghị có Đồng chí Mai Kim Lộc – Phó giám đốc sở TN&MT, đại diện các Sở, Ban, Ngành: Văn phòng UBND Tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Sông Hinh và các Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc sở TN&MT.

DSC 6856

     Huyện Sông Hinh nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên có diện tích tự nhiên là: 88.663,97 hecta chiếm 17,52% diện tích tự nhiên toàn Tỉnh. Toàn huyện có 01 Thị trấn, 10 xã, dân số trung bình năm 2012 có 46.135 người. Mật độ dân số trung bình 52 người/km2. UBND huyện sông Hinh đã QHSDĐ theo quyết định phê duyệt số: 1477/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Phú Yên. Qua quá trình thực hiện QHSDĐ những năm qua đã góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển KT-XH của Huyện. Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ của QHSDĐ Tỉnh đến năm 2020, UBND huyện Sông Hinh đã phối hợp với Đơn vị tư vấn xây dựng QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ kỳ đầu 2011 – 2015 nhằm phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của Huyện tính đến năm 2020.

       Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của sở TN&MT – cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Tỉnh và các Sở, Ngành đồng chí Nguyễn Duy Dương – Phó giám đốc sở TN&MT - Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định Tỉnh nhấn mạnh : QHSDĐ là thể hiện đường lối của Đảng và Chính quyền địa phương. Do đó, đơn vị tư vấn phải bám sát kỹ các nhu cầu thiết yếu của địa phương, rà soát chỉnh sửa bổ sung các số liệu, giải pháp, chỉ tiêu phân bổ quỹ đất dựa trên tiêu chí Xây dựng nông thôn mới sao cho phù hợp và nhất quán trong quy hoạch; nhanh chóng hoàn chỉnh Quy hoạch để trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt./.

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011-2015) THỊ XÃ SÔNG CẦU

        Ngày 17 tháng 10 năm 2013 UBND thị xã Sông Cầu đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số: 1377/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên V/v: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị xã Sông Cầu.

       Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND Tỉnh, các sở: Tài nguyên & Môi trường, sở Xây dựng, sở Kế hoạch & Đầu tư, sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các phòng, ban, các hội, đoàn thể của Thị xã và các đơn vị đóng trên địa bàn.

songcau

        Theo Quy hoạch đến năm 2020 thị xã Sông Cầu có: 40.411,34 ha được quy hoạch sử dụng cho sản xuất nông nghiệp đạt 82,59% tổng diện tích tự nhiên. Về Kế hoạch đến thời điểm năm 2015 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thị xã Sông Cầu là: 38.791,61 ha. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP hàng năm (2011-2020) đạt 14 - 16 %/năm, phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn này của Thị xã bằng 1,05 - 1,1 lần tốc độ tăng trưởng chung của toàn Tỉnh.

         Tại hội nghị ông Phạm Kiên - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu đã nêu rõ 08 nhiệm vụ cụ thể để thị xã Sông Cầu thực hiện thành công Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015). Phấn đấu đưa thị xã Sông Cầu từng bước trở thành trung tâm kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Phú Yên, đến năm 2020 cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của đô thị loại III.

{jcomments off}

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) Tp Tuy Hòa - Phú Yên

Ngày 27 tháng 9 năm 2013 tại hội trường UBND thành phố Tuy Hòa đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số: 1523/QĐ-UBND Về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố Tuy Hòa.

QH TP2013sua

            Theo đó đến năm 2020 TP Tuy Hòa có: 4.295,05 ha được quy hoạch sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Về kế hoạch từ nay đến 2015 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố Tuy Hòa là: 4.642,31 ha.

            Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Ngọc Tứ - phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa nhấn mạnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND Tỉnh phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng; là cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; là điều kiện để tiến hành giao đất, cấp đất phục vụ đầu tư phát triển; là cơ sở để các ngành, tổ chức cá nhân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

{jcomments off}

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) Tp Tuy Hòa - Phú Yên

   

    Ngày 27 tháng 9 năm 2013 tại hội trường UBND thành phố Tuy Hòa đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số: 1523/QĐ-UBND Về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố Tuy Hòa.

QH TP2013sua

    Theo đó đến năm 2020 TP Tuy Hòa có: 4.295,05 ha được quy hoạch sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Về kế hoạch từ nay đến 2015 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố Tuy Hòa là: 4.642,31 ha.

    Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Ngọc Tứ - phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa nhấn mạnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND Tỉnh phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng; là cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; là điều kiện để tiến hành giao đất, cấp đất phục vụ đầu tư phát triển; là cơ sở để các ngành, tổ chức cá nhân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...