Dự thảo về Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Dự thảo về Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Thông Báo số: 525/TB-STNMT ngày 05/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An

Thông Báo số: 525/TB-STNMT ngày 05/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Tải file Thông báo số 525 tại: Đây

Thông báo số: 516/TB-STNMT ngày 02/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Thông báo số: 516/TB-STNMT ngày 02/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Tải file Thông báo số 516 tại: Đây

Công văn số: 2569/STNMT-VP ngày 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017.

Công văn số: 2569/STNMT-VP ngày 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017.

Tải Công văn số 2569 tại: Đây

Tải file Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Phú Yên tại: Đây

Tải file Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên tại: Đây

Công văn số: 2573/STNMT-VP ng2y 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v triền khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

Công văn số: 2573/STNMT-VP ng2y 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v triền khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017.

Tải file công văn số 2573 tại: Đây

Tải Công điện số 1432 và các văn bản có liên quan tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.
M88, Mansion88