Thông báo số 594/TB-STNMT, ngày 15/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Thông báo số 594/TB-STNMT, ngày 15/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Tải file Thông báo số 594 tại: Đây

Thông báo số 593/TB-STNMT, ngày 15/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Thông báo số 593/TB-STNMT, ngày 15/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Tải file Thông báo số 593 tại: Đây

Quyết định số: 1513/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 15/10/2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Hoàng thường trú tại thôn Hòa Sơn, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (lần 1)

Quyết định số: 1513/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 15/10/2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Hoàng thường trú tại thôn Hòa Sơn, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (lần 1).

Tải file Quyết định số 1513 tại: Đây

Quyết định số: 11/QĐ-XPVPHC, ngày 01/10/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Quyết định số: 11/QĐ-XPVPHC, ngày 01/10/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Tải file Quyết định tại: Đây

V/v góp ý Dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

V/v góp ý Dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...