Thông báo số: 628/TB-UBND, ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Kết luận của đồng chí Phạm Đại Dương – Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh năm 2018.

Thông báo số: 628/TB-UBND, ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Kết luận của đồng chí Phạm Đại Dương – Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh năm 2018.

Tải file Thông báo số 628 tại: Đây

Quyết định số : 1969/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến hết ngày 30/6/2

Quyết định số : 1969/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến hết ngày 30/6/2018.

Tải file Quyết định số 1969 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên)

Thông báo về việc công khai Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên.

1.Thông báo số 03/TB-HĐTTCC ngày 25/10/2018 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 03 tại: 0Đây

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2017-2018 vào Sở Tài nguyên và Môi trường;

Tải file danh sách tại: Đây

3.Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và tổ chức thi tuyển:

a) Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc:

-Tổ chức khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 09/11/2018 (thứ sáu)

- Địa điểm: tại trường THPT Nguyễn Huệ (số 09 đường Hoàng Diệu, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên)

Lưu ý: thí sinh phải có mặt trước 30 phút để ổn định công tác tổ chức.

b) Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

- Thời gian thi: 02 ngày, từ ngày 10-11/11/2018 (thứ bảy và chủ nhật)

- Địa điểm: tại Trường THPT Nguyễn Huệ ( số 09 đường Hoàng Diệu, Phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên)

 Lưu ý: Buổi sáng thí sinh có mặt trước 6 giờ 30 phút; buổi chiều có mặt trước 13 giờ 00 phút để chuẩn bị thủ tục trước khi bắt đầu thời gian thi.

4. Lịch thi tuyển:

- Ngày 10/11/2018:

+ Buổi sáng: Thi viết: môn Kiến thức chung ( bắt đầu từ 7 giờ 00 phút; thời gian thi: 180 phút đối với thí sinh dự thi ở ngạch chuyên viên và tương đương; 120 phút đối với thí sinh dự thi ngạch cán sự và tương đương);

+ Buổi chiều: Thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành (bắt đầu từ 13 giờ 30 phút); sau khi kết thúc sẽ thi trắc nghiệm môn Tin học;

(Thời gian thi 02 môn trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành và trắc nghiệm môn Tin học, mỗi môn thi là 45 phút đối với thí sinh dự thi ở ngạch chuyên viên và tương đương và 30 phút đối với thí sinh dự thi ngạch cán sự và tương đương);

-         Ngày 11/11/2018:

+ Buổi sáng: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (bắt đầu từ 7 giờ 00 phút; thời gian thi: 180 phút đối với thí sinh dự thi ở ngạch chuyên viên và tương đương; 120 phút đối với thí sinh dự thi ngạch cán sự và tương đương);

+Buổi chiều: Thi môn ngoại ngữ (Anh văn) (bắt đầu từ 13 giờ 30 phút; thời gian thi: 90 phút đối với thí sinh dự thi ở ngạch chguyên viên và tương d8ương; 60 phút đối với thí sinh dự thi ngạch cán sự và tương đương);

Người tham gia dự thi có thể đến trực tiếp tại trụ sở làm việc chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, trụ Sở làm việc của Sở Nội vụ; hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ để tìm hiểu thông tin và thực hiện.

Trên đây là thông báo công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 vào Sở Tài nguyên và môi trường.

Thông báo số 594/TB-STNMT, ngày 15/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Thông báo số 594/TB-STNMT, ngày 15/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Tải file Thông báo số 594 tại: Đây

Thông báo số 593/TB-STNMT, ngày 15/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Thông báo số 593/TB-STNMT, ngày 15/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Tải file Thông báo số 593 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...