THỂ LỆ: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng lần thứ III-năm 2018)

THỂ LỆ: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng lần thứ III-năm 2018).

Tải file thể lệ cuộc thi tại: Đây (nguồn:Tạp chí Cộng sản)

Quyết định số: 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân. tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân. tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 14 tại: Đây

Thông báo số: 213/TB-STNMT, ngày 11/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Kiến Thiết, xã EaChaRang, h

Thông báo số: 213/TB-STNMT, ngày 11/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Kiến Thiết, xã EaChaRang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 213 tại: Đây

Danh sách hộp thư công vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

TT

Tên đơn vị

MAIL

Tên đăng nhập

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sotnmt

2

Văn phòng Sở

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vp-sotnmt

3

Chi cục Bảo vệ môi trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ccbvmt-sotnmt

4

Chi cục Quản lý Đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ccqldd-sotnmt

5

Phòng Kế hoạch – Tài chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pkhtc-sotnmt

6

Thanh tra Sở

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

thanhtra-sotnmt

7

Phòng Tài nguyên nước

ptnn-sotnmt@phuyen.gov.vn

ptnn-sotnmt

8

Phòng Khoáng sản

pks-sotnmt@phuyen.gov.vn

pks-sotnmt

9

Chi cục biển hải đảo

ccbhd-sotnmt@phuyen.gov.vn

ccbhd-sotnmt

10

Phòng đo đạc bản đồ viễn thám

pddbdvt-sotnmt@phuyen.gov.vn

pddbdvt-sotnmt

11

Trung tâm phát triển quỹ đất

ttptqd-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttptqd-sotnmt

12

Phòng Khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu

pkttvbdkh-sotnmt@phuyen.gov.vn

pkttvbdkh-sotnmt

13

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

ttqt-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttqt-sotnmt

14

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

ttkt-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttkt-sotnmt

15

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

ttcntt-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttcntt-sotnmt

16

Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp tỉnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vpdkdd-sotnmt

17

 VP đăng ký đất đai Sơn Hòa

vpdkddshoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddshoa-sotnmt

18

VP đăng ký đất đai Sông Hinh

vpdkddshinh-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddshinh-sotnmt

19

VP đăng ký đất đai Đồng Xuân

vpdkdddxuan-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkdddxuan-sotnmt

20

VP đăng ký Thị xã sông Cầu

vpdkddscau-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddscau-sotnmt

21

VP Đăng ký đất đai TP Tuy Hòa

vpdkddtuyhoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddtuyhoa-sotnmt

22

VP Đăng ký đất đai Tuy An

vpdkddtan-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddtan-sotnmt

23

VP Đăng ký đất đai Phú Hòa

vpdkddphoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddphoa-sotnmt

24

VP Đăng ký đất đai Tây Hòa

vpdkddthoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddthoa-sotnmt

25

VP Đăng ký đất đai Đông Hòa

vpdkdddhoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkdddhoa-sotnmt


Thông báo số: 207/TB-STNMT ngày 09/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Thông báo số: 207/TB-STNMT ngày 09/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 207 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn