Thông báo số: 440/TB-STNMT, ngày 10/7/2018 của Sở TN&MT về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Thông báo số: 440/TB-STNMT, ngày 10/7/2018 của Sở TN&MT về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 440 tại: Đây

Danh sách các đơn vị nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2017.

Danh sách các đơn vị nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2017.

Tải danh sách các đơn vị nộp phí tại: Đây

Quyết định số: 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng hệ thống thông tin cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng hệ thống thông tin cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 21 tại: Đây (Nguồn từ cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên).

Thông báo số: 417/TB-STNMT. Ngày 03/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh P

Thông báo số: 417/TB-STNMT, ngày 03/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file thông báo số 417 tại: Đây

Công văn số: 714/SNV-CCHC ngày 20/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên V/v hướng dẫn người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh kiến nghị đến hệ thống thông tin PAKN trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Công văn số: 714/SNV-CCHC ngày 20/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên V/v hướng dẫn người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh kiến nghị đến hệ thống thông tin PAKN trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Tải file Công văn số 714 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...