Quyết định số: 1513/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 15/10/2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Hoàng thường trú tại thôn Hòa Sơn, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (lần 1)

Quyết định số: 1513/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 15/10/2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Hoàng thường trú tại thôn Hòa Sơn, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (lần 1).

Tải file Quyết định số 1513 tại: Đây

Quyết định số: 11/QĐ-XPVPHC, ngày 01/10/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Quyết định số: 11/QĐ-XPVPHC, ngày 01/10/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Tải file Quyết định tại: Đây

V/v góp ý Dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

V/v góp ý Dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Dự thảo tại: Đây

V/v góp ý dự thảo Quy định “lập thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

V/v góp ý dự thảo Quy định “lập thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định Lập, thẩm định và phê duyệt tại: Đây

Tải Dư thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại: Đây

Kết luận số: 09/KL-STNMT, ngày 18/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường: về kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với 03 đơn vị tại khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa.

Kết luận số: 09/KL-STNMT, ngày 18/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường: về kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với 03 đơn vị tại khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa.

Tải file kết luận số 09 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...