Quyết định số: 134/QĐ-STNMT, ngày 14/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 134/QĐ-STNMT, ngày 14/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 134 tại: Đây

Quyết định số: 07/QĐ-XPVPHC, ngày 15/6/2018 của Chánh Thanh tra – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Quyết định số: 07/QĐ-XPVPHC, ngày 15/6/2018 của Chánh Thanh tra – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Tải file Quyết định số 07 tại: Đây

Mẫu 6a và mẫu 6g – Thông tư số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

Mẫu 6a và mẫu 6g – Thông tư số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Tải mẫu 6a và 6g tại: Đây

Công văn số: 2891/UBND-NC ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: V/v thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Công văn số: 2891/UBND-NC ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: V/v thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Tải file Công văn số 2891 tại: Đây

Thông báo số: 338/TB-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Thông báo số: 338/TB-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Tải file Thông báo số 338 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...