Quyết định số:02/QĐ-XPHC ngày 23/4/2018 của Chánh Thanh tra- Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Quyết định số:02/QĐ-XPHC ngày 23/4/2018 của Chánh Thanh tra- Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file Quyết định số 02 tại: Đây

Công văn số: 1611/UBND-NC ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 27/02/2018 của Văn phòng Chính phủ

Công văn số: 1611/UBND-NC ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 27/02/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Tải file công văn số 1611 tại: Đây

Quyết định số: 11/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành và liên thông văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 11/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành và liên thông văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 11 tại: Đây

Quyết định số: 872/QĐ-BTNMT ngày 20/3/2018 của Bộ TN&MT: Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018

Quyết định số: 872/QĐ-BTNMT ngày 20/3/2018 của Bộ TN&MT: Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018

Tải file quyết định số 872 tại: Đây 

Tài liệu Hội thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ; Nghiên cứu, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên

Tài liệu Hội thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ; Nghiên cứu, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên.

Tải file báo cáo tóm tắt nhiệm vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên tại: Đây

Tải file Thống kê các khu vực cần thiết lập hành lang tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn