Thông báo số: 344/TB-STNMT ngày 05/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn

Thông báo số: 344/TB-STNMT ngày 05/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 344 tại: Đây

Công văn số: 1553/STNMT-KHTC, ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh.

Công văn số: 1553/STNMT-KHTC, ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh.

Tải file Công văn số 1553 tại: Đây

Tải Bộ đơn giá tại: Đây

Thông báo số: 330/TB-STNMT ngày 30/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An.

Thông báo số: 330/TB-STNMT ngày 30/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An.

Tải file Thông báo số 330 tại: Đây

Quyết định số: 957/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khi hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 957/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khi hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 957 tại: Đây

Thông báo số: 317/TB-STNMT ngày 28/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thông báo số: 317/TB-STNMT ngày 28/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tải file Thông báo số 317 tại: Đây

Tải file quyết định số 1042 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...