Văn bản số 2359/STNMT-KHTC ngày 09/8/2018 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn bản số: 2359/STNMT-KHTC ngày 09/8/2018 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải file văn bản số 2359 tại: Đây

Quyết định số 183/QĐ-STNMT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số: 183/QĐ-STNMT, ngày 08/8/2018 V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file Quyết định số 183 tại: Đây

Thông báo số: 484/TB-STNMT, ngày 06/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp đèo Cây Cưa, thôn Triều Sơn, xã X

Thông báo số: 484/TB-STNMT, ngày 06/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp đèo Cây Cưa, thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 484 tại: Đây

Quyết định số: 10/QĐ-XPHC ngày 03/8/2018 của Chánh Thanh tra – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Quyết định số: 10/QĐ-XPHC ngày 03/8/2018 của Chánh Thanh tra – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file Quyết định số 10 tại: Đây

Dự thảo Thông tư quy định quy trình khắc phục sự cố môi trường do tràn dầu trên biển.

Dự thảo Thông tư: quy định quy trình khắc phục sự cố môi trường do tràn dầu trên biển.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...