Danh sách Phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng đề nghị tiêu hủy năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Danh sách Phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng đề nghị tiêu hủy năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file danh sách tại: Đây

Quyết định số: 470/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mô hình hẹn giờ giao dịch theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 470/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mô hình hẹn giờ giao dịch theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 470 tại: Đây

Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ

Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Thông báo số: 123/TB-STNMT ngày 21/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh P

Thông báo số: 123/TB-STNMT ngày 21/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 123 tại: Đây

Công văn số: 702/STNMT-VPĐK ngày 21/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý Quyết định thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện một số việc liên quan đến nhiệ

Công văn số: 702/STNMT-VPĐK ngày 21/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý Quyết định thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện một số việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải File Công văn số 702 tại: Đây ( có kèm theo Dự thảo về Quyết đnh thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện một số việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên).

Sotnmtphuyen.gov.vn