Kết luận số: 17/KL-STNMT ngày 03/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty cổ phần Việt Thành.

Kết luận số: 17/KL-STNMT ngày 03/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty cổ phần Việt Thành.

Tải file Kết luận số 17 tại: Đây

Kết luận số: 07/KL-STNMT ngày 04/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kết luận số: 07/KL-STNMT ngày 04/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tải file Kết luận số 07 tại: Đây

Kết luận số: 03/KL-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử lý việc lấn chiếm đất nuôi tôm trái phép tại các địa phương vùng ven biển huyện Đông Hòa, huyện Tuy an, Thị xã Sông Cầu và Thành phố Tuy Hòa

Kết luận số: 03/KL-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử lý việc lấn chiếm đất nuôi tôm trái phép tại các địa phương vùng ven biển huyện Đông Hòa, huyện Tuy an, Thị xã Sông Cầu và Thành phố Tuy Hòa.

Tải file kết luận số 03 tại: Đây

Kết luận số: 08/KL-STNMT, ngày 14/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 11 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kết luận số: 08/KL-STNMT, ngày 14/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 11 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file kết luận số 08 tại: Đây

Quyết định số: 04/QĐ-XPVPHC, ngày 18/5/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Quyết định số: 04/QĐ-XPVPHC, ngày 18/5/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Tải file Quyết định số 04 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...