Công văn số: 3518/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2008 (cấp huyện).

Công văn số: 3518/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2008 (cấp huyện).

Tải file Công văn số 3518 tại: Đây

Tải file đề cương tại: Đây

Tải file biểu mẫu báo cáo tại: Đây

Công văn số: 3517/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2008 (cấp tỉnh)

Công văn số: 3517/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2008 (cấp tỉnh).

Tải file Công văn số 3517 tại: Đây

Tải Biểu mẫu báo cáo tại: Đây

Quyết định số: 2093/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi tr

Quyết định số: 2093/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên:

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải file Quyết định số 2093 tại: Đây (nguồn từ Công thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên).

Chỉ thị số: 22/CT-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v tăng cường công tác quản lý tài chính-ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Chỉ thị số: 22/CT-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v tăng cường công tác quản lý tài chính-ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Tải file Chỉ thị số 22 tại: Đây

Thông báo số: 717/TB-BCĐĐHG, ngày 17/10/2018 của Ban chỉ đạo điều hành giá: Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 28/9/2018.

Thông báo số: 717/TB-BCĐĐHG, ngày 17/10/2018 của Ban chỉ đạo điều hành giá: Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 28/9/2018.

Tải file Thông báo số 717 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...