Quyết định số: 132/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn

Quyết định số: 132/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tải file Quyết định số 132 tại: Đây

Tài liệu họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018

Tài liệu họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018

Tải file tài liệu tại: Đây

Thông báo số: 29/TB-STNMT ngày 17/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2017 và nhận định tình hình khí tượng thủy văn mùa khô năm 2018 khu vực tỉnh Phú Yên

Thông báo số: 29/TB-STNMT ngày 17/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2017 và nhận định tình hình khí tượng thủy văn mùa khô năm 2018 khu vực tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 29 tại: Đây

Thông báo số: 25/TB-STNMT ngày 16/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tham gia giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2018

Thông báo số: 25/TB-STNMT ngày 16/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tham gia giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2018

Tải file Thông báo số 25 tại: Đây

Thông báo số: 17/STNMT ngày 12/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức.

Thông báo số: 17/STNMT ngày 12/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức.

Tải file Thông báo số 17 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn