10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014

Ngày 27/12/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2014 (ban hành kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) bao gồm:

1. Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, lần đầu tiên Luật Đất đai và các Nghị định song hành có hiệu lực đi vào cuộc sống; công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai.

Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ TN&MT đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn cùng có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014; xây dựng và công bố các thủ tục hành chính mới về lĩnh vực đất đai gồm 41 thủ tục đối với văn phòng đăng ký đất đai một cấp, giảm 30 thủ tục so với trước đây, 62 thủ tục đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp, giảm 09 thủ tục so với trước đây.

10sukien14 

Sự kiện thứ 8: Lần đầu tiên hoàn thành hệ thống giám sát tài nguyên và môi trường biển, hải đảo
bằng công nghệ viễn thám phủ trùm toàn bộ vùng biển ...

2. Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới công nhận là khu đất ngập nước.

Đây là khu đất Ramsar có tầm quan trọng quốc tế thứ 2.203 của thế giới, thứ 6 của Việt Nam và là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam. Vườn quốc gia Côn Đảo hội tụ cả 4 hệ sinh thái rừng, biển đặc sắc và hiếm có trên thế giới được đưa vào danh sách hệ thống các khu vực biển quan trọng cần được bảo vệ trên phạm vi toàn cầu, là khu vực trọng điểm trong Kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia Việt Nam.

3. Lần đầu tiên các địa phương tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản.

Theo đó, năm 2014 đã tính tiền cấp quyền để thu 5.000 tỷ đồng, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Việc tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản căn cứ theo yêu cầu trữ lượng, chất lượng khoáng sản nằm trong lòng đất đã góp phần nâng cao công tác về quản lý Nhà nước về khoáng sản.

4. Việt Nam chính thức gia nhập Công ước về Luật Sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy.

Việt Nam là quốc gia thứ 35 tham gia Công ước về Luật Sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy và chính thức đưa Công ước có hiệu lực sau gần 20 năm được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua. Công ước có hiệu lực từ ngày 17/8/2014.

5. Công bố 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông lớn, quan trọng và đưa vào vận hành trong mùa lũ theo chỉ đạo của Chính phủ với nguyên tắc ưu tiên hàng đầu giảm lũ trong mùa lũ và điều tiết nước trong mùa cạn cho hạ du. Đồng thời, quy định cụ thể cho chế độ vận hành, cơ chế phối hợp giữa các chủ hồ; trách nhiệm của địa phương, các bộ, ngành trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình của các chủ hồ các cơ quan liên quan.

6. Hoàn thành Báo cáo cập nhật hai năm một lần, lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Việt Nam là một trong ba nước đang phát triển đầu tiên thế giới hoàn thành Báo cáo, góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ và cam kết của Việt Nam trong việc tham gia thực hiện Công ước.

7. Lần đầu tiên thành phố Hà Nội hoàn thành vượt mức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

Trong năm 2014, thành phố Hà Nội đã tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, đến nay đạt 66,9% diện tích cần cấp. Cấp 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, gần 6.000 giấy đối với hộ gia đình, cá nhân và trên 40.000 giấy chứng nhận đã được cấp cho các hộ gia đình mua nhà tại các dự án phát triển nhà.

8. Lần đầu tiên hoàn thành hệ thống giám sát tài nguyên và môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám phủ trùm toàn bộ vùng biển và hải đảo Việt Nam.

Theo đó, đã xây dựng bộ bản đồ chuyên đề về lớp phủ bề mặt tỷ lệ 1:50.000 cho vùng ven biển và các đảo nổi; hệ thống bản đồ chuyên đề kèm theo các bộ số liệu về các yếu tố vật lý, hóa học, sinh vật và môi trường biển, hải đảo cho toàn bộ vùng lãnh hải Việt Nam; hệ thống giám sát đa thời gian tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Đặc biệt thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000 vùng quần đảo Hoàng Sa tỷ lệ 1:25.000 các đảo nổi và bãi đá ngầm độ sâu đến 10m.

9. Giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ.

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tổng hợp, thống nhất biển và hải đảo; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.

10. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh trong toàn ngành, Văn phòng một cửa hoạt động trở lại tại Bộ TN&MT.

Trong năm qua, cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đã được hoạt động trở lại tại Bộ TN&MT, góp phần nâng cao hiệu lực công tác chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Dự thảo ban hành bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử

       Dự thảo ban hành bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, Huyện, Xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Gồm các tài liệu sau:

1. Báo cáo tổng hợp về việc xây dựng đơn giá các sản phẩm. Tải tại Đây.

2. Biên bản họp thẩm định đơn giá các sản phẩm: Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, Huyện, Xã. Tải tại Đây.

3. Dự thảo Quyết định về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Tải tại Đây.

4. Dự thảo Quyết định về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, Huyện, Xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tải tại Đây.

         5. Chi tiết bộ đơn giá các sản phẩm: Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, Huyện, Xã. Tải tại Đây.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

Cơ quan ban hành: Quốc hội.

Người ký: Nguyễn Sinh Hùng.

Ngày ban hành: 28/11/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

         Tải file Hiến pháp 2013 tại Đây.

Cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tham quan triển lãm Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

17h ngày 28-3-2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham quan triển lãm "Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại Bảo tàng Phú Yên (Thành phố Tuy Hòa) do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức.

hoangsa2

CBCCVC sở TN&MT tận mắt xem các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm, bản đồ đang được trưng bày tại triển lãm

Tại triển lãm các cán bộ, công chức, viên chức đã được thấy nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 150 bản đồ trưng bày là bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định Nhà nước Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay đã xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra triển lãm còn trưng bày 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam, các nước phương Tây công bố từ thế kỷ 17 đến nay; bốn tập bản đồ (atlas) và 30 bản đồ khác do nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử, thể hiện Trung Quốc không có liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đặc biệt, mọi người rất quan tâm chú ý đến khai sinh của một người Việt Nam được sinh ở Hoàng Sa mà chính quyền Pháp ở Đông Dương đã chứng thực trước đây. Không ít cán bộ đã rất xúc động khi đứng trước những hình ảnh chân thực về Hoàng Sa, Trường Sa, về những bằng chứng đanh thép đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

hoangsa1

Cán bộ hướng dẫn triển lãm đang thuyết minh các bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời qua đợt tham quan lần này, hi vọng mỗi cán bộ công chức, viên chức sẽ củng cố thêm nhận thức, góp phần tuyên truyền, truyền đạt cho mọi người xung quanh, bạn bè, thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng, “ Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là của chúng ta, một phần không thể tách rời Tổ quốc Việt Nam”.

{jcomments off}


                                                                    

Công văn số: 255/BTNMT-VP V/v Chương trình công tác năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký công văn số: 255/BTNMT-VP Ban hành chương trình công tác năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tải file công văn 255/BTNMT-VP tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...