GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORD 2010

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORD 2010.

Ngày 31tháng 10 năm 2013 Giám đốc sở TN&MT Phú Yên đã ký công văn số: 1752/STNMT-TTCNTT V/v Nâng cấp Hệ điều hành và phần mềm cũ cho máy tính các phòng, đơn vị trực thuộc sở TN&MT. Theo công văn trên Giám đốc yêu cầu: Thay thế bộ phần mềm Văn phòng Microsoft Office 2003 bằng phiên bản Microsoft Office 2007 trở lên.

Để hỗ trợ những cán bộ vẫn đang dùng bộ Office 2003 làm quen với sự đổi mới trong bộ Office 2010, Trung tâm CNTT upload giáo trình sử dụng WORD 2010 lên trang Website của Sở cho ai có nhu cầu. Giáo trình này (Trung tâm tìm kiếm sưu tầm được) tương đối đầy đủ, xúc tích. Chắc chắn khi có được giáo trình này tất cả mọi người sẽ sử dụng được Word 2010. Có thể khi mới chuyển qua sử dụng Word 2010, một số người sẽ gặp ít nhiều khó khăn về sự mới lạ, tuy nhiên, một khi đã bước vào sử dụng, bất kỳ ai cũng sẽ khó mà chấp nhận quay trở lại sử dụng Word cũ trên Office 2003 và sẽ yêu thích bộ phần mềm Microsoft Ofice 2010. Trung tâm hy vọng giáo trình này sẽ có ích cho nhiều người.

Tải file giáo trình tại Đây.

{jcomments off}

Sotnmtphuyen.gov.vn
...