Công văn số: 255/BTNMT-VP V/v Chương trình công tác năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký công văn số: 255/BTNMT-VP Ban hành chương trình công tác năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tải file công văn 255/BTNMT-VP tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...