Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

Cơ quan ban hành: Quốc hội.

Người ký: Nguyễn Sinh Hùng.

Ngày ban hành: 28/11/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

         Tải file Hiến pháp 2013 tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...